POZOVI 0800 10 10 10!
SOS telefon Vojvodina za pomoć ženama u situaciji nasilja

Svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Poziv na ovaj broj je besplatan. Žene koje se javljaju na SOS telefon Vojvodina mogu ostati anonimne.

SOS Vojvodina pruža sledeće usluge: emotivnu podršku, informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja, informacije o pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, informacije o procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Mrežu SOS Vojvodina čine:

Podrška van Vojvodine:

Rad SOS telefona Vojvodina podržava:


Poslednje vesti

Konferencije slučaja

  • 07.06.2019

U okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini - faza II” koji sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u 10 opština/gradova na teritoriji AP Vojvodina (Bačka Palanka, Bač, Novi Bečej, Subotica, Pančevo, Alibunar, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Vršac i Kikinda), pored osnovne obuke predstavnika institucija koje pružaju zaštitu ženama i deci iz marginalizovanih i ranjivih kategorija, a koji su žrtve nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, kao drugi deo ciklusa organizuju se Konferencije slučaja koje predstavljaju međusektorski specijalističko savetodavno terapijski rad sa licima koja su žrtve nasilja u porodici.

Medijska kampanja

TREĆA FAZA TROGODIŠNJE KAMPANJE UKAZUJE NA RIZIK U KOME SE NALAZE OSOBE KOJE TRPE NASILJE