ŠTA DA URADIM?

Najvažnije je da ste vi sigurni i na sigurnom mestu. Pripremite se za napuštanje stana. Napravite plan: gde otići, koliko dugo možete tu ostati, kako obezbediti finansijska sredstva za preživljavanje, gde će deca biti, koja dokumenta i stvari poneti, ko vam može u tome pomoći, kada i u kom trenutku napustiti stan (najbolje je kada nasilnik nije kod kuće).

Ako želite da zadržite decu, najbolje je da ih povedete sa sobom u trenutku napuštanja stana, ukoliko ste u mogućnosti da to učinite. Ovo je bitno s obzirom što je, prilikom procene i određivanja kom od roditelja će se maloletno dete poveriti, Sudu važno i faktično stanje. Ukoliko postoji nekakva opasnost, prilikom napuštanja stana, pozovite policiju.

Kada odete, NE GOVORITE GDE SE NALAZITE, a državnim organima i institucijama kojima se obraćate, recite da vašu novu adresu ne saopštavaju nasilniku, ili im dajte adresu rođaka ili prijatelja, kao uslužnu adresu.

Kada napustite stan, a plašite se da će vas nasilnik proganjati, obavestite:

 • Policiju na opštini gde se doseljavate i recite im o vašim strahovima
 • Centar za socijalni rad radi evidentiranja: problema, maloletnika i situacije
 • Školu – psihologa, razrednog starešinu ili učitelja, i upoznajte sa nasiljem koje ste vi i deca doživeli i recite im da vašu novu adresu ne saopštavaju nasilniku
 • Lekara

ŠTA DA PONESEM SA SOBOM?

Ako nemate puno vremena, a niste unapred napravili spisak, stvari koje vam mogu biti od koristi su:

 • Ključevi od stana, automobila, vikend kuće, sefa
 • Lična dokumenta i stvari vaše dece: lična karta, zdravstvene knjižice, đačke knjižice, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, i sl.
 • Dokumentacija o sticanju imovine, ugovori, bankarske knjižice, potvrda o sefu, računi
 • Zdravstvene i higijenske stvari (lekovi vaši i vaše dece i sl.)
 • Stvari koje su vam bitne, potrebne i do kojih vam je posebno stalo
 • Stvari koje su deci bitne, potrebne i koje su im drage (pustite ih da uzmu sami)
 • Najnužniju garderobu za vas i decu.
 • Ukoliko uzimate stvari koje ste uneli u brak, nasledili, dobili od roditelja ili rođaka, nemojte ih prodavati, ili dati nekom „na čuvanje”. Prilikom odnošenja napravite spisak tih stvari, koji ćete potpisati vi i prisutna lica i koji ćete čuvati kod sebe. Ostavite poruku u stanu da ste te stvari poneli sa sobom, ali nemojte reći gde se stvari nalaze.

DA LI MOGU NAPUSTITI MESTO U KOME ŽIVIM?

Vi ste slobodni da napustite mesto u kom živite. Ta činjenica neće uticati na vaša prava u vezi sa razvodom braka, poveravanjem dece, vršenjem roditeljskog prava, izdržavanjem, podelom bračne tekovine i sl.

Kad sud donese odluku o poveravanju dece i održavanju ličnih odnosa (viđanju) drugog roditelja sa svojim detetom, tad tu odluku morate ispoštovati. Do tad se neće smatrati „oduzimanjem maloletnog lica” ako vi sa detetom napustite mesto u kom živite.

Međutim, morate imati u vidu da u tom slučaju ne možete kontrolisati da brava na stanu nije promenjena, da se sve stvari, koje su stečene u braku, nalaze u stanu, da stan nije izdat. U slučaju da je brava zamenjena, da je stan izdat, da nestaju stvari iz kuće, morate odmah pokrenuti postupak kod suda i na taj način zaštititi svoja prava – tužbu za smetanje poseda, tužbu radi poništenja ugovora o zakupu, tužbu za utvrđenje i podelu bračne tekovine.

Činjenica je da vaš suprug to ne bi smeo da uradi ako je imovina stečena u braku i zajedničkim radom, pa prema tome pripada i vama, ali se u praksi to dešava.

VOĐENJE DNEVNIKA

Korisno bi bilo da pišete dnevnik i zabeležite kada, gde, šta vam se dešavalo i dešava, ko je počinio nasilje i koje su posledice, počevši od nasilja koje ste pretrpeli pa nadalje. Zabeležite imena i adrese svedoka koji mogu da potvrde vaše navode. Napišite i spisak sve imovine i svih stvari koje ste stekli u braku i detaljno ih opišite.

Svi ti podaci će vam biti potrebni prilikom ostvarivanja pravne zaštite.

Zapamtite

Vi sami vršite roditeljsko pravo nad detetom dok sud ne donese odluku (čl. 77. st.2. Porodični zakon).