hocudaznas.org

Dobrodošli na www.hocudaznas.org, internet stranicu projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja u Vojvodini“. Projekat sprovodi Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaj ove stranice namenjen je medijima. Stranica sadrži vesti o aktivnostima koje se sprovode u okviru projekta, kao i datoteke za preuzimanje – informacije o projektu, činjenice i statističke podatke o nasilju nad ženama, kao i spot i radijski džingl koji se svake godine emituju u okviru medijske kampanje projekta.

Veća uključenost medija kad je u pitanju odgovorno izveštavanje o temi rodno zasnovanog nasilja ima veoma bitnu ulogu. Pored informisanja, mediji mogu pomoći da se javnost edukuje da je nasilje nad ženama neprihvatljivo i da je krivično delo, kao i da se ženama žrtvama nasilja ukaže da ne treba da trpe nasilje i da se one informišu o tome kome mogu da se obrate za pomoć. Podrška medija je značajna i kada je u pitanju praćenje kvaliteta rada institucija koje treba da pružaju zaštitu i podršku za žene žrtve nasilja.