hocudaznas.org

Dobrodošli na www.hocudaznas.org! Projekt Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova realizira se u okviru projekta „Integrirani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ koji zajednički provode UNDP, UNICEF i UN Women uz financijsku potporu Fonda Ujedinjenih naroda za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF). Projekt se provodi u partnerstvu s Autonomnim ženskim centrom i Ekumenskom humanitarnom organizacijom.

Sadržaj ove stranice namijenjen je medijima. Stranica sadrži vijesti o aktivnostima koje se provode u okviru projekta, kao i datoteke za preuzimanje – informacije o projektu, činjenice i statističke podatke o nasilju nad ženama, kao i spot i radijski džingl koji se svake godine emitiraju u okviru medijske kampanje projekta.

Veća uključenost medija kad je u pitanju odgovorno izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja ima veoma bitnu ulogu. Pored informiranja, mediji mogu pomoći da se javnost edukuje da je nasilje nad ženama neprihvatljivo i da je kazneno djelo, kao i da se ženama žrtvama nasilja ukaže da ne treba da trpe nasilje i da se one informiraju o tome kome mogu da se obrate za pomoć. Potpora medija je značajna i kada je u pitanju praćenje kvalitete rada institucija koje treba da pružaju zaštitu i potporu za žene žrtve nasilja.