ZAKON I NASILJE

Određeni zakoni (Kazneni, Obiteljski, Zakon o javnom redu i miru i dr.) štite žrtve nasilja i kažnjavaju nasilnike, ukoliko se pokrene postupak i dokaže krivnja nasilnika.

Kazneni zakonik propisuje kaznena djela i kazne koje su zaprećene, i po tom zakonu nasilje u obitelji se smatra kaznenim djelom – čl. 194, a nasilnicima se izriču kazne po okončanju sudskog postupka.

Kazneni zakonik u čl. 112 točka 28 propisuje krug osoba koje se smatraju članovima obitelji i koje uživaju zaštitu temeljem ovog članka:

  • supružnici, njihova djeca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, izvanbračni partneri i njihova djeca, usvojitelj i usvojenik, hranitelj i hranjenik
  • braća i sestre, njihovi supružnici i djeca, bivši supružnici i njihova djeca i roditelji bivših supružnika, ako žive u zajedničkom kućanstvu
  • osobe koje imaju zajedničko djete ili je djete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živjele u istom obiteljskom kućanstvu.

Osobe koje ne potpadaju pod zakonsku kategoriju članova obitelji, uživaju zaštitu temeljem drugih odredaba Kaznenog zakonika (teška i laka tjelesna povrijeda, nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti i sl.).

Neka djela su opasnija i posljedice su teže od drugih. Od toga ovisi i postupak pred sudom (ako nasilnik viče i svađa se, to se, obično od strane policije, najčešće tretira kao remećenje mira susjeda i on čini prekršaj, ali ako vam član obitelji prijeti ili svojim ponašanjem vam ugrožava spokojstvo – to se tretira kao nasilje u obitelji ili ako vam nanese modrice, opekotine, ogrebotine to se tretira kao laka tjelesna povrijeda ili ako nasilnik polomi prst ili ruku žene onda je to kazneno djelo teška tjelesna povrijeda).

Obiteljski zakon uređuje brak i odnose u braku i izvanbračnoj zajednici, usvojenje, hraniteljstvo, skrbništvo, izdržavanje, imovinske odnose u obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i primjenjuje se kada se, primjerice želite razvesti, dobiti izdržavanje, da se utvrdi vaš doprinos u stjecanju imovine u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, ili da se protiv nasilnika izreknu mjere zaštite od nasilja. Postupak se provodi u sudu.

Postupak u svezi s donošenjem mjera protiv nasilja u obitelji se odvija po žurnom postupku. Mjere zaštite od nasilja u obitelji koje se mogu izreći su: iseljenje nasilnika iz obiteljskog stana ili kuće, useljenje žrtve u obiteljski stan ili kuću, zabrana približavanja, zabrana pristupa u prostor oko mjesta stanovanja ili rada. Mjere se izriču najviše na godinu dana uz mogućnost produljavanja, a moguće je da sud istodobno izrekne više mjera.

Obiteljski zakon propisuje krug osoba koje se smatraju članovima obitelji i kojima će zaštita biti pružena po ovom zakonu:

  • supružnici ili bivši supružnici;
  • djeca, roditelji i ostali krvni srodnici, te osobe u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno osobe koje vezuje hraniteljstvo;
  • osobe koje žive ili su živjele u istom obiteljskom kućanstvu;
  • izvanbračni partneri ili bivši izvanbračni partneri;
  • osobe koje su međusobno bile ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko djete ili je djete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom obiteljskom kucanstvu

Postupci radi donošenja mjera zaštite od nasilja u obitelji, utvrđivanja vašeg doprinosa na imovini stečenoj u braku i izdržavanja…, mogu se pokrenuti i za vrijeme trajanja braka tj. nisu vezani za podnošenje tužbe za razvod braka.

Izvršni postupak regulira način izvršenja sudskih odluka ili poravnanja (npr. izvršenje dosuđenog izdržavanja, vraćanja djeteta, i sl.).