JAVNO TUŽITELJSTVO

Javno tužiteljstvo poduzima gonjenje izvršitelja društveno opasnih dijela. Kazneni zakonik propisuje koja su to društveno opasna djela (npr. nasilje u obitelji, nedavanje izdržavanja, oduzimanje maloljetne osobe, silovanje…)

Ukoliko ste žrtva nasilja u obitelji – podnijet ćete kaznenu prijavu policiji ili javnom tužitelju – općine gdje se djelo dogodilo, u okviru koje ćete predložiti da javni tužitelj predloži da sud:

  • odredi pritvor nasilniku (čl. 141 do 147 Zakona o kaznenom postupku)
  • da tijekom trajanja kaznenog postupka kada nasilniku nije određen pritvor, a radi zaštite vas kao svjedoka/oštećene u kaznenom postupku, odredi mjeru kojom će okrivljenom biti zabranjeno posjećivanje određenih mjesta (gdje vi radite, stanujete, i sl.) ili sastajanje s određenim osobama ili prilaženje određenim osobama (vama kao oštećenoj ili djeci kao oštećenima ili svjedocima), sve u cilju nesmetanog vođenja kaznenog postupka (čl. 133 i 136 toč. 2 i 11 Zakona o kaznenom postupku)
  • donese mjeru sigurnosti zabrane približavanja i komunikacije s oštećenom (vama ili vašoj djeci) iz čl 89a Kaznenog zakonika, ukoliko nasilniku bude izrečena novčana kazna, rad u javnom interesu, uvjetna osuda ili sudska opomena (čl. 80 st 6 Kaznenog zakonika).

Tužitelj će dokazivati da je vaš partner izvršio kazneno djelo, ali on ne zastupa vas niti je vaš punomoćnik. Tužitelj zastupa interese države i poduzima mjere radi sprečavanja vršenja društveno opasnih djela. Vi ćete se obraćati uvijek tužitelju ako imate saznanja, nove dokaze ili vas interesiraju druge pojedinosti u svezi s kaznenim djelom.

U pisarnici tužiteljstva, saznat ćete pod kojim se brojem vodi vaš predmet i kom tužitelju je dan na obradu. Sve dok se vaš predmet ne dâ na obradu sucu vi ćete dokaze dostavljati tužitelju.

Ukoliko tužitelj smatra da nema dokaza da je počinitelj izvršio kazneno djelo ili se djelo koje ste prijavili ne goni po službenoj dužnosti, on će vas obavijestiti o tome i dati vam rok u kome vi možete pokrenuti ili nastaviti kazneni postupak (ukoliko postupak već teče).