Mreža „Žene protiv nasilja“

Mrežu „Žene protiv nasilja“ čine specijalističke ženske nevladine organizacije koje pružaju individualnu podršku ženama. Mreža je nastala 2005. godine i okuplja ženske organizacije s teritorija cijele Srbije koje pružaju usluge ženama koje su preživjele nasilje – SOS telefoni, savjetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.

U tablici koja slijedi pronaći ćete kontakt podatke organizacija u okviru Mreže, kao i informacije o uslugama koje svaka organizacija pruža.

Legenda servisa organizacija:

  1. Psihološka podrška
  2. Pravna podrška
  3. Sklonište
Grad Organizacija Telefon Radno vrijeme Servisi e-mail / web stranica
1 2 3
1. Bačka Topola Klub žena Hera 024/714-140 radnim danima:
9 – 17h
da ne ne herawomen@gmail.com
2. Beograd Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA [1] 011/785-0000 svakog dana:
0 – 24h
da da ne sos@astra.rs
www.astra.org.rs
3. Beograd Atina 011/3220-030
061/638-4071
radnim danima:
9 – 17h
svakog dana:
0 – 24h
da da da office@atina.org.rs
www.atina.org.rs
4. Beograd Autonomni ženski centar 011/266-2222 radnim danima:
10 – 20h
da da ne tt@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs
5. Beograd Dječiji romski centar 011/2692-936 radnim danima:
10 – 14h
da da ne derocent@eunet.rs
6. Beograd …IZ KRUGA – Beograd, Organizacija za zaštitu prava i potporu ženama s invaliditetom 011/3448-045 radnim danima:
10 – 16h
da da ne office@izkruga.org
www.izkruga.org
7. Beograd Romski centar za žene i djecu Daje 011/398-78-98063/340-365 ponedjeljkom, srijedom i petkom:
14 – 18h
mobilni: 24h
da da ne romadae@yahoo.com
nadadjurickovic@gmail.com
8. Beograd Viktimološko društvo Beograd 011/630-30-22
011/22-88-040
radnim danima:
9:30 – 15:30h
da da ne vds@eunet.rs
www.vds.org.rs
9. Kikinda Centar za potporu ženama
Savjetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć
0230/437-343
0800-10-10-10
radnim danima:
10 – 17h
da da ne savetovaliste.kikinda@gmail.com
www.podrska.org.rs
10. Kragujevac Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje Alternativni krug / Savjetovalište 034/305-641
063/108-2829
utorkom i četvrtkom:
14 – 17h
da da ne kzc.kg@infosky.net
11. Kragujevac Oaza sigurnosti 034/332-048
063/102-98-33
radnim danima:
8 – 15h
svakog dana:
0 – 24h
ne da ne info@oazasigurnosti.rs
www.oazasigurnosti.rs
12. Kraljevo Udruga Fenomena /SOS Kraljevo 036/335-706
066/335-706
ponedjeljkom, utorkom i petkom:
12 – 16hsvakog dana:
0 – 24h
da da ne fenomena06@gmail.com
soskraljevo@gmail.com
www.fenomena.org
13. Kruševac Udruga žena Peščanik Zakazivanje osobno, dolaskom na adresu organizacije:  Obilićeva 50/2 Kruševac subotom:
11 – 14h
da da ne sandglass.ngo@gmail.com
www.udruzenjepescanik.org
14. Leskovac Žene za mir 016/237-300
016/237-301
radnim danima:
14-20h
da da ne office@womenforpeace.org.rs
www.womenforpeace.org.rs
15. Novi Pazar Kulturni centar DamaD / SOS telefon 020/332-755 radnim danima:
10 – 16h
da da ne office@kcdamad.org
www.kcdamad.org
16. Novi Sad SOS ženski centar Novi Sad 021/422-740
0800-10-10-10
radnim danima:
18 – 22h
da da ne sos.telefon@gmail.com
www.sosns.org.rs
17. Novi Sad …IZ KRUGA – VOJVODINA
organizacija za potporu ženama s invaliditetom
021/447-040
066/447-040
0800-10-10-10
radnim danima:
09 – 16h
da da ne office@izkrugavojvodina.org
www.izkrugavojvodina.org
18. Novi Bečej Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina 023/774-959
023/775-843
0800-10-10-10
radnim danima:
09:30 – 15h
da da ne danica.jovanovic09@gmail.com
19. Niš SOS telefon za Romkinje Osvit 018/515-318 svakog dana:
0 – 24h
da da ne anaosvit@gmail.com
www.osvit.rs
20. Niš Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju u suradnji s Pravnim fakultetom u Nišu 018/500-278 radnim danima:
11 – 13h
ne da ne klinika@prafak.ni.ac.rs
21. Smederevska Palanka Udruga žena Femina 026/322-841 ponedjeljak i petak:
11 – 13h
utorak, srijeda, četvrtak:
17 – 19h
Pravne konzultacije: sreda 17-19h
da da ne femina@verat.net
22. Sombor Ženska alternativa 025/417-321
0800-10-10-10
radnim danima:
16 – 22h
da da ne sossombor@gmail.com
www.zenskaalternativa.org
23. Vranje SOS telefon Vranje 017/410-822 radnim danima:
10 – 20h
vikendom:
17 – 20h
da da ne sosvr@ptt.rs
24. Vlasotince SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja 016/877-490 radnim danima:
10 – 14h i
18 – 21h
da da da sos.vlasotince@gmail.com
25. Vršac Centar za prava žena Vršac 063/86-80-257
060/333-70-72
radnim danima:
17 – 19h
da da ne centarvrsac@yahoo.com
26. Zrenjanin Zrenjaninski edukativni centar 023/581-350
0800-10-10-10
radnim danima:
13 – 19h
da ne ne zreduc@gmail.com
www.zreduc.rs