SUDAC ZA PREKRŠAJE = PREKRŠAJNI SUDOVI

Prekršaj – Tko čini prekršaj?

Prekršaj čini svatko tko skrivi protupravnu radnju koja je propisima određena kao prekršaj.

Prekršajne radnje mogu biti raznovrsne i kao takve mogu biti sadržane u raznim propisima (zakonima, odlukama i dr. – primjerice remećenje javnog reda i mira, zakon o osnovama sigurnosti prometa na putevima, zakonima koji reguliraju prava potrošača, zakonima koji reguliraju promet roba i usluga, odluka o držanju životinja … i dr.).

Javni red i mir remeti onaj tko:

  • svađom ili vikom remeti javni red i mir, ili svojim ponašanjem ugrožava sigurnost građana
  • ugrožava sigurnost druge osobe prijetnjom da će napasti na život ili tijelo te ili njemu bliske osobe ili vrijeđanjem ili vršenjem nasilja nad drugim, izazivanjem tuče ili sudjelovanjem u njoj, ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir

Ako netko jednom od navedenih radnji remeti vaš mir i spokojstvo, vi možete protiv izvršitelja podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili obavijestiti policiju i inzistirati da oni pokrenu postupak.

Navedena ponašanja su okarakterirana kao prekršaj s obzirom da svatko ima pravo na osobnu i imovinsku sigurnost, mir, spokojstvo, privatni život i slobodu kretanja, očuvanje javnog morala i ljudskog dostojanstva.