ULOGA SUDA

Sud je državno tijelo koje se nalazi između najmanje dvije strane u sporu, te u određenom postupku, ocjenjujući činjenice, dokaze i sl. donosi odluku (presudu, rješenje i sl. ).

Sudski postupci vode se u općinskim, okružnim sudovima i u Vrhovnom sudu Srbije, odnosno u osnovnim, višim i apelacijskim sudovima počevši od 1.1.2010.g.

Građanski postupci u svezi s: određivanjem mjera zaštite od nasilja u obitelji, razvoda braka, povjeravanja djece, utvrđivanja bračne tekovine, vode se u općinskom/osnovnom sudu u mjestu gdje tuženik ima prebivalište. U slučaju razvoda braka nadležan je sud mjesta gdje su bračni drugovi imali zadnje zajedničko prebivalište ili gdje tuženik ima prebivalište, a u postupku za promjenu odluke o visini izdržavanja, u mjestu gdje izdržavana osoba ima prebivalište ili gdje tuženik ima prebivalište.

Kazneni postupci se vode pred općinskim/osnovnim sudovima mjesta gdje je djelo izvršeno.

U okružnim/višim sudovima se vode kazneni postupci za određena, teška kaznena djela (silovanje, ubojstvo, razbojništvo) kada je zaprećena kazna zatvora preko 10 god., prema mjestu gdje je djelo izvršeno.

Ukoliko podnesete privatnu tužbu ili optužni prijedlog sudu koji nije nadležan, taj sud će, po službenoj dužnosti, dostaviti vašu tužbu ili optužni prijedlog nadležnom sudu.

Žalbu na odluku općinskog/osnovnog suda rješava okružni/viši sud, a žalbu na odluku okružnog/višeg suda rješava Vrhovni sud Srbije/Apelacijski sud koji rješava i po reviziji.