Tokom juna održani prvi konsultativni sastanci za unapređenje koordiniranog odgovora zajednice na nasilje nad ženama

Tokom juna održani su prvi konsultativni sastanci za unapređenje saradnje institucija na lokalnom nivou u zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Sastanci su održani u Irigu, Novom Bečeju, Bačkoj Topoli, Temerinu, Zrenjaninu, Vršcu i Kanjiži.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova organizuje konsultativne sastanke u skladu sa odredbama Opšteg i Posebnih protokola o postupanju ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, koji je usvojila Vlada Republike Srbije. ,Cilj sastanaka je da se pruži podrška institucijama za unapredjenje i punu implementaciju zakonskog i strateškog okvira koji se odnosi na nasilje u partnerskim odnosima.

Opštim protokolom o postupanju ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima preporučuje se ustanovama i drugim organizacijama da detaljnije razrade sopstveno postupanje radi bolje zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i podstiče se sklapanje sporazuma o saradnji na lokalnom nivou izmedju ustanova i drugih organizacija čija je saradnja neophodna za efikasno ostvarivanje i sprovodjenje zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

Razvoj koordiniranog odgovora zajednice na nasilje nad ženama koji će se u narednih godinu dana realizovati u odabranim opštinama u Vojvodini ima za cilj da se operacionalizuje saradnja svih službi u zajednici, da se pruži podrška za implementaciju Opšteg i posebnih protokola, kao i da se u skladu sa potrebama i mogućnostima zajednice, organizacija i profesionalaca zajednički iznalaze i unapredjuju modeli koordiniranih akcija za efikasnu prevenciju i zaštitu od nasilja.