NASILJE U VOJVODINI

Pokrajinsko tajništvo za rad, zapošljavanje i ravnopravnost spolova je u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sustavu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini” u suradnji s Viktimološkim društvom Srbije provelo istraživanje o rasprostranjenosti nasilja u obitelji u Vojvodini. Ovo istraživanje predstavlja doprinos naporima da se dublje sagledaju razmjere i karakteristike ove pojave, o kojoj za sada tek mali broj istraživanja daje potpunije podatke. Istraživanje je provedeno na uzorku od 516 žena iz svih okruga Vojvodine, a ravnomjerno su zastupljene žene iz gradskih i seoskih sredina. Rezultati ukazuju da je nasilje vrlo raširena pojava u Vojvodini.

 • Više od polovice žena uključenih u istraživanje doživjelo je neki oblik nasilja u obitelji.
 • Skoro svaka druga žena doživjela je neki oblik psihičkog nasilja.
 • Najučestaliji oblik psihičkog nasilja je ponižavanje odnosno omaložavanje (44.4% slučajeva).
 • Oko 27% žena je bilo izloženo pretnjama tjelesnim nasiljem, a gotovo 34% njih je i trpjelo tjelesno nasilje.
 • U 34% slučajeva pretnji tjelesnim nasiljem prijeti se ubistvom, a najčešći oblik tjelesnog nasilja je šamaranje (25.5% ove vrste nasilja). Ovaj oblik nasilja je naročito težak jer često izaziva akutne posljedice u vidu tjelesnih povrijeda, ali i hronične psihosomatske poremećaje ili traumatična iskustva.
 • Malo, preko 8% žena uključenih u istraživanje je doživjelo prijetnje napadom oružjem, dok je u 6.2% slučajeva došlo do napada oružjem.
 • Od prijetnji oružjem, najčešća je prijetnja nožem i vatrenim oružjem (u 37.2% slučajeva), a najčešće se napada tvrdim kućnim predmetima (u 34.4.% slučajeva napada oružjem).
 • Proganjanje je doživjelo 18.6% žena.
 • Zvanje telefonom radi praćenja, provjeravanja, ucjenjivanja, vrijeđanja i moljakanja najučestaliji je oblik progranjanja (32.3% slučajeva).
 • Seksualno nasilje u obitelji doživjelo je skoro 10% žena.
 • Seksualni odnos protiv svoje volje je najfrejkventniji oblik seksualnog nasilja (59.6% slučajeva). Zabrinjavajuće je to što je istraživanje još jednom potvrdilo veliku skrivenost i nespremnost da se govori o seksualnom nasilju, te je izvjesno da su stvarni postotci i veći od prikazanih.
 • Nasilje u intimnim partnerskim vezama (u kojima je muškarac bio nasilan prema ženi) najčešći je oblik prijavljenog nasilja nad drugim članovima obitelji žena uključenih u istraživanje i u drugim obiteljima koje ove žene poznaju.
 • Nasilje u obitelji se najčešće ponavljalo i više od deset puta.
 • Sadašnji ili bivši muž odnosno partner ispitanice bio je najčešći nasilnik u zabilježenim slučajevima različitih oblika nasilja u obitelji.
 • Nasilje se često javlja kao prateća pojava različitih oblika bolesti ovisnosti nasilnika (npr. kockanje, alkohola).
 • Kao jedna od čestih metoda za vršenje nasilja je i manipuliranje i ucjena djecom, koja ponekad seže i do tjelesnog kažnjavanja djece.
 • Žene su često i svjedoci nasilja koje se dešava u njihovoj neposrednoj blizini.
 • Ne postoje značajnije razlike u svezi s ovom pojavom između gradskih i seoskih zajednica

Istraživanje o nasilju u obitelji u Vojvodini ukazalo je na visoku razinu prepoznavanja nasilja u obitelji kao vida kriminaliteta i zakonskoj regulativi koja se odnosi na nasilje u obitelji, međutim informiranost o mjerama zaštite od nasilja u obitelji je još uvek na niskoj razini, što govori u prilog potrebi da se dalje radi na podizanju svijesti žena, posebno u seoskim sredinama gdje je informiranost žena, kako u pogledu postojanja nevladinih organizacija koje se bave podrškom u slučajevima nasilja, tako i u pogledu zakonske regulative, na znatno nižoj razini u odnosu na ispitanice iz grada.