O PROJEKTU

Skupština AP Vojvodine usvojila je 2008. godine Strategiju za zaštitu od nasilja u obitelji i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za razdoblje od 2008. do 2012. godine. Strategija je predstavljala prvi strateški dokument u borbi protiv nasilja nad ženama, ne samo u AP Vojvodini, već i u Republici Srbiji.

Zahvaljujući potpori Fonda Ujedinjenih naroda za zaustavljanje nasilja nad ženama, bili smo u mogućnosti da – izravno nakon usvajanja Strategije – počnemo s njenom provedbom. Gradili smo i još uvek gradimo sveobuhvatan sustav za suzbijanje nasilja nad ženama – sustav u kom profesionalke i profesionalci zaposleni u institucijama mogu pružiti ženama najbolju moguću zaštitu od nasilja, sustav u kom su žene informirane o svojim pravima i vrstama potpore na koju mogu računati. Cilj koji nastojimo ostvariti jeste da se u AP Vojvodini uspostavi nulta tolerancija na nasilje u obitelji, kao i na sve druge vidove rodno zasnovanog nasilja, koji se tretiraju kao kršenje temeljnih ljudskih prava. Da bismo to ostvarili, radili smo u svih četrdeset pet općina u AP Vojvodini, organizirali smo preko dvije stotine obuka u kojima je sudjelovalo gotovo tri tisuće profesionalki i profesionalaca iz centara za socijalni rad, policije, sudova, tužiteljstava, zdravstva, školstva, ženskih organizacija. Organizirali smo kampanje kako bismo promijenili patrijarhalna stajališta i rasprostranjene stereotipe koji još uvek opravdavaju muško nasilje nad ženama. Radili smo i s mladima u cijeloj AP Vojvodini s ciljem spriječavanja nasilja u budućnosti. Provodili smo istraživanja, kako bismo što bolje sagledali specifičnosti nasilja nad ženama u AP Vojvodini i kako bi naše aktivnosti bile zasnovane na pouzdanim informacijama i konkretnim potrebama žena u AP Vojvodini. Sve vrijeme, radili smo na umrežavanju institucija, jer vjerujemo da samo takav, sveobuhvatan sustav može pružiti adekvatan odgovor na činjenicu da je svaka treća žena u AP Vojvodini doživjela tjelesno nasilje, a svaka druga – psihičko. Bez obzira na sve poduzete aktivnosti one nisu dovoljne da bi se nasilje nad ženama zaustavilo. Neophodno je boriti se i dalje na šta nas upozorava i 10 žena koje su u AP Vojvodini tijekom 2013. godine ubili njihovi partneri.

Temeljem postignutih rezultata, Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova 2013. godine postalo je partner zadužen za teritorij Vojovodine u okviru projekta Integrirani odgovor na nasilje u obitelji u Srbiji koji provode UNDP, UNICEF i UN Women u suradnji s Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.

Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta Integrirani odgovor na nasilje u obitelji u Srbiji usmjerene su na:

  • potporu u rješavanju složenih slučajeva nasilja u partnerskim odnosima kroz suradnju svih relevantnih insitucija i organzacija na lokalnoj razini u deset odabranih općina na teritoriju AP Vojvodine (Zrenjanin, Novi Bečej, Vršac, Pančevo, Kovin, Srijemska Mitrovica, Irig, Kanjiža, Apatin, Bačka Topola i Mali Iđoš)
  • izradu ili revidiranje sporazuma o suradnji svih službi u zajednici sukladno Općem protokolu i posebnim protokolima o postupanju i suradnji ustanova, tijela i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u obitelji i parnerskim odnosima, koji predviđa razvoj lokalnih sporazuma do ožujka 2014. godine
  • organiziranje temeljne i specijalizirane edukacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu od nasilja u obitelji i koje se organiziraju sukladno potrebama službi
  • izradu nove Strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u obitelji i rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini
  • izradu Programa za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilja
  • izradu Programa prevencije i zaštite od nasilja žena koje pripadaju ranjivim društvenim skupinama: Romkinja, žena s invaliditetom, žena iz seoskih sredina