Planirane zajedničke aktivnosti na sprovođenju prevencije od nasilja u partnerskim odnosima u školma

Kao deo zajedničkih aktivnosti, predstavnici Pokrajinskog sekeretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu održali su sastanak sa predstvanicima Minstarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i UN Women-a povodom sprovođenja preventivnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini kada je u pitanju nasilje u partnerskim odnosima.

UNICEF od 2005/2006. godine sprovodi program “Škola bez nasilja” u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne politike, Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a od školske 2008/09. godine i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom omladine i sporta.Glavni cilj programa „Škola bez nasilja“ jeste stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj. U okviru ovog programa nasilje je definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugome.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je 2009. godine u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom podstakao stvaranje grupe vršnjačkih edukatora koji su razvili program vršnjačke edukacije “Kreni od sebe – prepoznaj nasilje u partnerskim odnosima”. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, 986 srednjoškolaca iz 45 opština u Vojvodini učestvovalo je vršanjčkim edukacijama. Cilj ove edukacije je bio da mladi u najranijoj dobi prepoznaju nasilni odnos, kao i da se kod njih razvijaju sposobnosti za negovanje tolerantnog i nenasilnog partnerskog odnosa.

U okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji, dogovoreno je da se pozitivne prakse UNICEF-a i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova nastave sprovoditi i međusobno nadopunjavati.