SOS TELEFONI

SOS telefoni su namijenjeni ženama (ali i drugim osobama) s iskustvom nasilja i tu su da Vam osiguraju podršku, informacije o načinima na koje možete zaštiti sebe i načinima na koje možete prijaviti nasilje.

Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati Vaše ime i prezime, niti kontakt podatke.

Pozivanjem SOS telefona se dobija podrška i informacije o zaštiti od nasilja u partnerskim odnosima.

Možete pozvati bilo koji SOS telefon bez obzira na mjesto u kome živite.

Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene volonterke i stručnjakinje iz različitih područja (psihologije, prava, medicine i dr.) koje su tu da Vas saslušaju, pruže Vam emotivnu podršku i daju Vam informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. One su tu da podrže Vaše odluke i pomognu Vam da IZIĐETE iz kruga nasilja!

Osoblje SOS telefona je dobro upućeno u Vaša prava kada je u pitanju nasilje u partnerskom odnosu, Vaša prava koja se odnose na zdravstvenu, pravnu i socijalnu zaštitu i upoznato je s procedurama koje poduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zašitom od nasilja u obitelji.

SOS telefoni Vam mogu osigurati informacije o institucijama u kojima se prijavljuje nasilje, gdje možete prijaviti nasilje i na koje brojeve telefona.

Sigurnost

Kada tražite pomoć telefonskim putem, koristite javni telefon ili telefon izvan Vaše kuće. U situacijama trenutnog nasilja, pozovite 92 - policiju. Pokušajte saznati gdje se nalazi najbliži telefon kako biste u situaciji nasilja mogli što prije potražiti pomoć.

Za povećanje sigurnosti kada zovete SOS telefone:

 • Imajte na umu da ukoliko koristite kućni telefon, brojevi telefona koje ste pozivali mogu biti dostupni na uvid nasilniku preko izvješća s mjesečnog telefonskog računa. Čak i ako ste napustili nasilnika do vremena kada mjesečno izvješće stigne, nasilnik može pratiti telefonske brojeve koje ste pozivali radi pomoći.
 • Pokušajte osigurati svoj mobilni telefon. Razmislite o mogućnosti da nabavite vlastiti pre-paid telefon za koji nasilnik neće znati, a s kojeg ćete moći obavljati povjerljive pozive.
 • Izbjegavajte bežične telefone: ako zovete s Vašeg kućnog telefona, koristite fiksni telefon ako ga imate, prije nego bežični ili mobilni telefon. Pozive s fiksnog telefona je teže locirati i pratiti.

 

Sos Ženski centar

„Sos Ženski centar“ (nekada Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Novi Sad) je nevladina neprofitna organizacija koja se bavi prevencijom i posljedicama nasilja u društvu, s akcentom na obiteljskom nasilju. Naša organizacija je nastala kao projekt Novosadskog Ženskog Centra 08.03.2002. godine, a kao samostalna udruga građana postojimo od 27.10.2004. godine.

„Sos Ženski centar“ broji oko 40 aktivnih volonterki, mahom studentkinje i apsolventice psihologije, pedagogije i prava, a od ove godine imamo i studentkinje s Medicinskog fakulteta.

Radno vrijeme „Sos Ženskog centra“ je svakog radnog dana od 18 do 22h, a naš broj telefona je 021/422-740. U tom razdoblju, naše posebno educirane volonterke javljaju se na telefon i tijekom razgovora pružaju besplatnu informativnu, emocionalnu i psihosocijalnu podršku pozivarkama. Možete nas kontaktirati i preko e-maila sos.telefon@gmail.com, a od ove godine imamo i site: www.sosns.org.rs, preko kojeg nam se također možete obratiti. Imamo i aktivan profil na društvenoj mreži „Facebook“, pa je i ovo još jedna mogućnost obraćanja.

U svoje djelatnosti „Sos Ženski centar“ ubraja i osobne susrete sa ženama koje su u situaciji nasilja. Ove susrete, koji su također besplatni, provode naše profesionalno obučene konzultantkinje, a zakazuju se telefonski (preko istog telefona i u isto radno vrijeme).

Od prije četiri godine prakticiramo i vršnjačku edukaciju s adolescentima i adolescentkinjama u vidu interaktivnih radionica koje se održavaju po osnovnim i srednjim školama diljem Vojvodine, a od nedavno i Srbije. Ove radionice, koje predstavljaju primarnu prevenciju nasilja među mladima i u adolescentskim vezama, također provode naše obučene edukatorke.

„Sos Ženski centar“ ima i svoj PR tim koji nekoliko puta godišnje organizira promocije u vidu uličnih akcija i pojavljivanja u medijima, a sve s ciljem podizanja svijesti ljudi na temu obiteljskog nasilja.

Naš telefon bilježi na godišnjoj razini 400-600 poziva. Primale smo pozive iz Novog Sada, Vojvodine, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Sve vrijeme službu podržava Pokrajinsko tajništvo za rad, zapošljavanje i ravnopravnost spolova. Sklopljen je protokol o suradnji s Centrom za socijalni rad grada Novog Sada, te imamo ured u njihovim prostorijama.

 

NVO „Ženska Alternativa“ Sombor

NVO „Ženska Alternativa“ Sombor pokrenula je 2001.g. SOS telefon za žene s iskustvom nasilja i drugih oblika diskriminacije iste godine kada je organizacija osnovana. NVO “Ženska Alternativa“ Sombor deset godina kontinuirano pruža besplatnu telefonsku pomoć podršku ženama s iskustvom nasilja. Preko dvije tisuće žena zatražilo je ovu vrstu pomoći. Zovu žene s područja općine Sombor, ali i sa znatno šireg područja.

Radno vrijeme telefona je svaki radni dan od 16 do 22 sati.

Na telefonu su angažirane stručnjakinje edukovane članice NVO „Ženska Alternativa“ Sombor.

Raspored angažiranih stručnjakinja je sljedeći:

 • Ponedjeljak, četvrtak i petak – PSIHOLOŠKINJE
 • Srijeda LIJEČNICA NEUROPSIHIJATRICA
 • Utorak PRAVNICA

SOS telefonska služba predviđa kao prateću uslugu INDIVIDUALNO SAVJETOVALIŠTE, gdje se svim klijentkinjama na njihov zahtjev radi izravna individualna stručna pomoć od strane psihološkinje pravnice ili liječnice. Najčešće je potrebna razmjena, suradnja i interdisciplinarni pristup ovih stručnjakinja, jer je problematika kompleksna i često samo uvjetno vezana za jedan domen dominantan pomoći.

U svom radu SOS telefon i prateće savjetovalište surađuju i po potrebi posreduju za klijentkinje u krugu drugih važnih institucija i službi u okruženju suklando profesionalnoj etici.

PROFESIONALNA ETIKA RADA NA SOS TELEFONU garantira osobama koje se obraćaju za pomoć anonimnost i sačuvanu tajnost podataka i potpunu diskreciju na njihov zahtjev, a istodobno standardiziranu stručnost, dostupnost i etiku skrbi o klijentkinji.

Žene s iskustvom nasilja, žene u raznim kriznim obiteljskim i drugih socijalnim situacijama zovu u svezi s čitavim spektrom problema. Svaka od angažiranih stručnjakinja u domenu psihologije, prava ili medicine ohrabruju žene da se ne stide, da ne osjećaju krivicu i slobodno govore o problemima koji imaju i s kojima žive oni ili njima bliske osobe, podržavaju ih da ne trebaju trpiti nasilje, seksualno zlostavljanje, mobing i druge oblike nepoštivanja svojih temeljnih ljudskih prava i da imaju prava na zaštitu i dostojanstven život.

Dobivaju poruku da ih neko razumije, prihvaća, cijeni, želi da im pomogne da nađu izlaz iz nevolja i patnji.

Pravnice pružaju besplatnu pravnu pomoć onima kojima su prava ugrožena. Pomažu da prepoznaju oblike diskriminacije i ugroženosti i usmjeravaju kako da vrše i ostvare svoja imovinska, ekonomska, roditeljska i druga prava…

Psihološkinje ih ohrabruju da izraze svoje potrebe, mišljenja, osećanja, postignu emotivnu stabilizaciju u kriznim situacijama, kao i da preveniraju probleme, zatim i da donose odluke i čine izbore za svoju dobrobit i dobrobit svoje obitelji.To čine osnaživanjem kapaciteta žena da ponovo uspostave povjerenje u sebe i svoj život, kao i druge ljude i da drugačije postupaju s problemima. Putem konzultacija, savjetovanja i psihoterapija.

Liječnica neuropsihijatrica u telefonskom ili individualnom savjetodavnom radu vrši trijažu temeljnih zdravstvenih pokazatelja potrebnih za zaštitu i njegu osobe koja trpi seksualno, psihičko, ekonomsko ili drugo nasilje, ugrožavanje ili diskriminaciju i radi na preventivnoj medicinskoj zaštiti.

Centar za podršku ženama, udruge građanki i građana, Kikinda, Vojvodina, Srbija

Savjetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpjele nasilje funkcionira u sklopu Centra za podršku ženama, kao besplatna socijalna usluga za sve žene s teritorija općine Kikinda.

Telefon Savetovališta je 0800 10 10 10.

Radno vrijeme je od 10 do 16 sati (svakog radnog dana).Poziv na ovaj broj je besplatan za pozive iz fiksne i mobilne telefonije.
Žena kojoj je potrebna pomoć u Savjetovalište može doći osobno ili pozvati telefonom. Također, pitanje za stručne suradnice u savjetovalištu možete postvaviti na podrska1@open.telekom.rs.

Savjetovalište pruža sljedeće usluge:

Pravnu pomoć:

 • Upoznavanje s pravima i mogućnostima koje daje naš pravni sustav (Obiteljski zakon, Kazneni zakon, Zakon o radu i sl.)
 • Pomoć u prikupljanju dokumentacije i dokaza koje olakšavaju pokretanje sudskog postupka (bilo kaznenog, prekršajnog ili parničnog) kao i pisanje tužbe ili podnesaka
 • Povezivanje korisnice sa Službom besplatne pravne pomoći u Općini Kikinda

Socijalno savjetovanje

 • Pruža se potpuna informacija o pravima žene u domenu socijalne zaštite i načina na koje se ta prava mogu ostvariti (obiteljsko pravo, pravo na MOP, na jednokratnu pomoć i sl…)
 • Pruža se informacija i o mogućnostima za smještaj u sigurnu kuću/sklonište, kada je to potrebno
 • Pomaže u prikupljanju dokumentacije za ostvarivanje socijalnih i drugih prava

Psihološko savjetovanje
Usluga podrazumijeva individualni savjetodavni rad i skupne iskustvene treninge asertivnosti. Cilj savjetodavnog rada je pružanje emotivne podrške i ohrabrivanje slobodnog izražavanja misli i osjećanja, radi poboljšanja općeg psihološkog stanja žene.

Asertivni trening
Cilj skupnih treninga je stjecanje vještina za obranu svojih prava i izražavanje mišljenja, osjećanja i uvjerenja na izravan, iskren i adekvatan način, bez ugrožavanja prava druge osobe.