Zaposleni u centrima za socijalni rad iz Inđije, Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove učestvovali na seminaru Rad sa nasilnicima u centru za socijalni rad

Sa ciljem unapređenja sveobuhvatne zaštite žrtava nasilja u porodici sa kojima radi Centar za socijalni rad, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova organizovano je 3. i 4. oktobta dvodnevni seminar „Rad sa nasilnicima u centru za socijalni rad”.

Na seminaru su učestvovali zaposleni u centrima za socijalni rad iz Inđije, Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove.

Seminar, koji je akreditovan kod Minstarstva rad i socijalne politike i koji izvode trenerice Autonomnog ženskog centra, obrađuje sledeće teme: otkrivanje, identifikovanje i utvrđivanje nasilja, socijalne intervencije prema nasilniku; moć i kontrola nasilnika u odnosu na stručnog/u radnika/cu; individualni i grupni tretman nasilnika u organu starateljstva.