hocudaznas.org

Добродошли на www.hocudaznas.org, интернет страницу пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља у Војводини“. Пројекат спроводи Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова уз финансијску подршку Фонда Уједињених нација за борбу против насиља над женама.

Садржај ове странице намењен је медијима. Страница садржи вести о активностима које се спроводе у оквиру пројекта, као и датотеке за преузимање – информације о пројекту, чињенице и статистичке податке о насиљу над женама, као и спот и радијски џингл који се сваке године емитују у оквиру медијске кампање пројекта.

Већа укљученост медија кад је у питању одговорно извештавање о теми родно заснованог насиља има веома битну улогу. Поред информисања, медији могу помоћи да се јавност едукује да је насиље над женама неприхватљиво и да је кривично дело, као и да се женама жртвама насиља укаже да не треба да трпе насиље и да се оне информишу о томе коме могу да се обрате за помоћ. Подршка медија је значајна и када је у питању праћење квалитета рада институција које треба да пружају заштиту и подршку за жене жртве насиља.