ОБРАТИ СЕ ЗА ПОМОЋ

Државни органи и институције имају законску обавезу да Вас заштите од насиља и пруже Вам неопходну подршку.

Као жртва насиља ви имате право на различите видове заштите од стране различитих државних органа и институција (полиција, тужилаштво, суд, прекршајни суд, центар за социјални рад, правна помоћ у општини, народна канцеларија и сл.).

Можете да се обратите:

  • Полицији: писмено – пријавом или непосредно (усмено) давањем изјаве службеном лицу
  • Тужилаштву: писмено кривичном пријавом, или усмено – на записник
  • Прекршајном суду: захтевом за покретање прекршајног поступка
  • Суду: кривичном пријавом, приватном тужбом или тужбом
  • Центру за социјални рад: лично или путем телефона

Усмено се можете обратити Народној канцеларији и правној помоћи у општини где живите

За психолошку подршку или правну помоћ можете се јавити женским организацијама или СОС телефону..