Мрежа „Жене против насиља“

Мрежу „Жене против насиља“ чине специјалистичке женске невладине организације које пружају индивидуалну подршку женама. Мрежа је настала 2005. године и окупља женске организације са територије целе Србије које пружају услуге женама које су преживеле насиље – СОС телефони, саветовалишта, центри, склоништа, сигурне куће, кризни центри и др.

У табели која следи пронаћићете контакт податке организација у оквиру Мреже, као и информације о услугама које свака организација пружа.

Легенда сервиса организација:

  1. Психолошка подршка
  2. Правна подршка
  3. Склониште
Град Организација Телефон Радно време Сервиси e-mail / web страна
1 2 3
 1. Бачка Топола Клуб жена Хера 024/714-140 радним данима:
9 – 17h
да не не herawomen@gmail.com
 2. Београд Anti trafficking action ASTRA 011/3347-817 сваког дана:
0 – 24h
да да не astrasos@sezampro.rs
www.astra.org.rs
 3. Београд Атина 011/3033-523 радним данима:
9 – 17h
да да да atinango@eunet.rs
office@atina.org.rs
 4. Београд Аутономни женски центар 011/266-2222 радним данима:
10 – 20h
да да не tt@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs
 5. Београд Дечији ромски центар 011/2692-936 радним данима:
10 – 14h
да да не derocent@eunet.rs
 6. Београд …Из круга- Организација за заштиту права и подршку жена и деце са инвалидитетом Србије 011/3448-045
011/3448-044
радним данима:
10 – 16h
да да не office@izkruga.org
www.izkruga.org
 7. Београд Виктимолошко друштво Београд 011/303-4232 радним данима:
9:30 – 15:30h
да да не

vds@eunet.rs
www.vds.org.rs

 8. Кикинда Центар за подршку женама
Саветовалиште за правну и психо-социјалну помоћ
0800-10-10-10 радним данима:
10 – 17h
да да не

savetovaliste.kikinda@gmail.com
www.podrska.org.rs

 9. Крагујевац Центар за едукацију, комуникацију и истраживање Алтернативни круг / Саветовалиште 034/305-641
063/108-2829
уторком и четвртком:
14 – 17h
да да не kzc.kg@infosky.net
10. Крагујевац Оаза сигурности 034/332-048 радним данима:
8 – 15h
да да не oaza2008@ptt.rs
11. Краљево Удружење Феномена /СОС Краљево 036/235-706 понедељком, уторком и петком:
12 – 16h
да да не fenomena06@gmail.com
soskraljevo@gmail.com
12. Крушевац СОС телефон и правно саветовалиште за жене и децу жртве насиља;
Удружење жена Пешчаник
037/440-470 радним данима:
11 – 14h
i od
17 – 20h
да да не sandglass@ptt.rs
www.ngo-sandglass.org
13. Лесковац Жене за мир 016/237-300
016/237-301
радним данима:
14-20h
да да не zenemir@ptt.rs
14. Нови Пазар Културни центар ДамаД / СОС телефон 020/332-755 радним данима:
10 – 16h
да да не damad@ptt.rs
www.kcdamad.org.rs
15. Нови Сад СОС женски центар Нови Сад 021/422-740 радним данима:
18 – 22h
да да не sos.telefon@gmail.com
www.sosns.org.rs
16. Нови Бечеј Удружење Рома Нови Бечеј – СОС телефон на језицима националних мањина 023/774-959
023/775-843
радним данима:
10 – 15h
да да не danica.jovanovic08@gmail.com
17. Ниш СОС телефон за Ромкиње Освит 018/515-318 сваког дана:
9 – 13h i 17 – 20h
да да не osvitnis@yahoo.com
www.osvit.org
18. Ниш Прихватилиште за жене и децу жртве насиља при Дому за децу и омладину “Душко Радовић” 018/214-153

018/215-057

сваког дана:
0 – 24h

8 – 13h

да не да gigov.zdravka@hotmail.com
19. Ниш Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију у сарадњи са Правним факултетом у Нишу 018/500-237 радним данима:
11 – 13h
не да не klinika@prafak.ni.ac.rs
20. Смедеревска Паланка Удружење жена Фемина 026/322-841 понедељак и петак:
11 – 13h
уторак – четвртак: 17 – 19h
Правне косултације: понедељак и среда 17-19h
да да не femina@verat.net
21. Ваљево ХОРА – група за еманипацију 014/90-40
014/239-877
радним данима:
17 – 20h
уторком и средом:
11 – 13h
не да не ghoravaljevo@hotmail.com
22. Врање СОС телефон Врање 017/410-822 радним данима:
10 – 20h
викендом:
17 – 20h
да да не sezam@ptt.rs
23. Власотинце СОС телефон за жене и децу жртве насиља 016/877-490 радним данима:
10 – 14h i 18 – 21h
да да да sos.vlas@eunet.rs
sos.vlasotince@gmail.com

Преузето са www.zeneprotivnasilja.net