СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ = ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

Прекршај – Ко чини прекршај?

Прекршај чини свако ко скриви противправну радњу која је про-писима одређена као прекршај.

Прекршајне радње могу бити разноврсне и као такве могу бити садржане у разним прописима (законима, одлукама и др. – на пример ремећење јавног реда и мира, закон о основама безбедности саобраћаја на путевима, законима који регулишу права потрошача, законима који регулишу промет роба и услуга, одлука о држању животиња … и др.).

Јавни ред и мир ремети онај ко:

  • свађом или виком ремети јавни ред и мир, или својим понашањем угрожава безбедност грађана
  • угрожава сигурност другог лица претњом да ће напасти на живот или тело тог или њему блиског лица или вређањем или вршењем насиља над другим, изазивањем туче или учествовањем у њој, угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир.

Ако неко једном од наведених радњи ремети ваш мир и спокојство, ви можете против извршиоца поднети захтев за покретање прекршајног поступка или обавестити полицију и инсистирати да они покрену поступак.

Наведена понашања су окарактерисана као прекршај с обзиром да свако има право на личну и имовинску сигурност, мир, спокојство, приватни живот и слободу кретања, очување јавног морала и људског достојанства.