КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова Извршног већа АП Војводине. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова задужен је за обезбеђивање услова, спровођење и надзирање реализације Стратегије за заштиту од насиља у породици.

Контакти:

Покрајински секретаријат за рад,
запошљавање и равноправност полова
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Тел: 021-487-4323, 487-4315
E-mail: stopnasilju@vojvodina.gov.rs

Контакт особе:

Марина Илеш – 021-487-4323 marina.iles@vojvodina.gov.rs
Драган Божанић – 021-487-4315 dragan.bozanic@vojvodina.gov.rs
Маја Бранковић Ђундић – 021-487-4323 maja.djundic@vojvodina.gov.rs
Наташа Окиљ – 021-487-4323 natasa.okilj@vojvodina.gov.rs