Током јуна одржани први консултативни састанци за унапређење координираног одговора заједнице на насиље над женама

Током јуна одржани су први консултативни састанци за унапређење сарадње институција на локалном нивоу у заштити од насиља у породици и насиља над женама. Састанци су одржани у Иригу, Новом Бечеју, Бачкој Тополи, Темерину, Зрењанину, Вршцу и Кањижи.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова организује консултативне састанке у складу са одредбама Општег и Посебних протокола о поступању установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, који је усвојила Влада Републике Србије. ,Циљ састанака је да се пружи подршка институцијама за унапређење и пуну имплементацију законског и стратешког оквира који се односи на насиље у партнерским односима.

Општим протоколом о поступању установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима препоручује се установама и другим организацијама да детаљније разраде сопствено поступање ради боље заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима и подстиче се склапање споразума о сарадњи на локалном нивоу између установа и других организација чија је сарадња неопходна за ефикасно остваривање и спровођење заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима.

Развој координираног одговора заједнице на насиље над женама који ће се у наредних годину дана реализовати у одабраним општинама у Војводини има за циљ да се операционализује сарадња свих служби у заједници, да се пружи подршка за имплементацију Општег и посебних протокола, као и да се у складу са потребама и могућностима заједнице, организација и професионалаца заједнички изналазе и унапређују модели координираних акција за ефикасну превенцију и заштиту од насиља.