25. новембар, Међунродни дан борбе против насиља над женама представља почетак Међуанродне кампање 16 дана активизма против насиља над женама која се завршава Међународним даном људских права

Насиље над женама и девојчицама је проблем глобалних размера. У свету око 70% жена током свог живота доживи психичко или сексуално насиље од стране мушкараца – већином супруга, интимних партнера или некога кога познају.

Подаци показују да је у Војводини више од половине жена доживело неки облик насиља у партнерском односу. Скоро свака друга жена доживела је неки облик психичког насиља, а 34% њих је трпело физичко насиље. 8% жена је доживело претње нападом оружјем, док је у 6.2% случајева дошло до напада оружјем. Прогањање је доживело 18.6% жена, а Сексуално насиље у породици доживело је скоро 10% жена. Насиље над женама је кривично дело. О томе колико је насиље над женама опасно, говори и податак да су у Србији током 2013. године 41 жена убијена од стране својих мужева и партнера, од тога 10 жена из Војводине.

Ове године навршава се пет година како је Скупштина АП Војводине усвојила Стратегију за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2008. до 2012. године. Стратегија је представљала први стратешки документ у борби против насиља над женама, не само у АП Војводини, већ и у Републици Србији. Захваљујући подршци Фонда Уједињених нација за заустављање насиља над женама, били смо у могућности да – непосредно након усвајања Стратегије – почнемо с њеним спроводјењем. Градили смо и још увек градимо свеобухватан систем за сузбијање насиља над женама – систем у ком професионалке и професионалци запослени у институцијама могу да пруже женама најбољу могућу заштиту од насиља, систем у ком су жене информисане о својим правима и врстама подршке на коју могу да рачунају. Циљ који настојимо да остваримо јесте да се у АП Војводини успостави нулта толеранција на насиље у породици, као и на све друге видове родно заснованог насиља, који се третирају као кршење основних људских права. Да бисмо то остварили, радили смо у свих четрдесет пет општина у АП Војводини, организовали смо преко две стотине обука у којима је учествовало готово три хиљаде професионалки и професионалаца из центара за социјални рад, полиције, судова, тужилаштава, здравства, школства, женских организација. Организовали смо кампање како бисмо променили патријархалне ставове и распрострањене стереотипе који још увек оправдавају мушко насиље над женама. Радили смо и с младима у целој АП Војводини с циљем спречавања насиља у будућности. Спроводили смо истраживања, како бисмо што боље сагледали специфичности насиља над женама у АП Војводини и како би наше активности биле засноване на поузданим информацијама и конкретним потребама жена у АП Војводини. Све време, радили смо на умрежавању институција, јер верујемо да само такав, свеобухватан систем може да пружи адекватан одговор на чињеницу да је свака трећа жена у АП Војводини доживела физичко насиље, а свака друга – психичко. Без обзира на све предузете активности оне нису довољне да би се насиље над женама зауставило. Неопходно је борити се и даље на шта нас упозорава и 10 жена које су у АП Војводини током 2013. године убили њихови партнери.

На основу постигнутих резултата, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 2013. године постао је партнер задужен за територију Војоводине у оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље у породици у Србији који спроводе УНДП, УНИЦЕФ и УН Њомен у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Најзначајније активности у оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље у породици у Србији усмерене су на:

  • подршку у решавању сложених случајева насиља у партнерским односима кроз сарадњу свих релевантних инситуција и органзација на локалном нивоу у десет одабраних општине на територији АП Војводине (Зрењанин, Нови Бечеј, Вршац, Панчево, Ковин, Сремска Митровица, Ириг, Кањижа, Апатин, Бачка Топола и Мали Иђош)
  • израду или ревидирање споразума о сарадњи свих служби у заједници у складу са Општим протоколом и посебним протоколима о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и парнерским односима, који предвидја развој локалних споразума до марта 2014. године
  • организовање основних и специјализоване едукације које се односе на превенцију и заштиту од насиља у породици и које се организују у складу са потребама служби
  • израду нове Стратегије за превенцију и заштиту од насиља у породици и родно заснованог насиља у Војводини
  • израду Програма за економско оснаживање жена које су преживеле насиља
  • израду Програма превенције и заштите од насиља жена које припадају рањивим друштвеним групама: Ромкиња, жена са инвалидитетом, жена из сеоских средина.