НАСИЉЕ У ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је у оквиру пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини” у сарадњи са Виктимолошким друштвом Србије спровео истраживање о распрострањености насиља у породици у Војводини. Ово истраживање представља допринос напорима да се дубље сагледају размере и карактеристике ове појаве, о којој за сада тек мали број истраживања даје потпуније податке. Истраживање је спроведено на узорку од 516 жена из свих округа Војводине, а равномерно су заступљене жене из градских и сеоских средина. Резултати указују да је насиље врло раширена појава у Војводини.

 • Више од половине жена укључених у истраживање доживео је неки облик насиља у породици.
 • Скоро свака друга жена доживела је неки облик психичког насиља.
 • Најучесталији облик психичког насиља је понижавање односно омаложавање (44.4% случајева).
 • Око 27% жена је било изложено претњама физичким насиљем, а готово 34% њих је и трпело физичко насиље.
 • У 34% случајева претњи физичким насиљем прети се убиством, а најчешћи облик физичког насиља је шамарање (25.5% ове врсте насиља). Овај облик насиља је нарочито тежак јер често изазива акутне последице у виду физичких повреда, али и хроничне психосоматске поремећаја или трауматична искуства.
 • Мало преко 8% жена укључених у истраживање је доживело претње нападом оружјем, док је у 6.2% случајева дошло до напада оружјем.
 • Од претњи оружјем, најчешћа је претња ножем и ватреним оружјем (у 37.2% случајева), а најчешће се напада тврдим кућним предметима (у 34.4.% случајева напада оружјем).
 • Прогањање је доживело 18.6% жена.
 • Звање телефоном ради праћења, проверавања, уцењивања, вређања и мољакања најучесталији је облик програњања (32.3% случајева).
 • Сексуално насиље у породици доживело је скоро 10% жена.
 • Сексуални однос против своје воље је најфрејквентнији облик сексуалног насиља (59.6% случајева). Забрињавајуће је то што је истраживање још једном потврдило велику скривеност и неспремност да се говори о сексуалном насиљу, те је извесно да су стварни проценти и већи од приказаних.
 • Насиље у интимним партнерским везама (у којима је мушкарац био насилан према жени) најчешћи је облик пријављеног насиља над другим члановима породице жена укључених у истраживање и у другим породицама које ове жене познају.
 • Насиље у породици се најчешће понављало и више од десет пута.
 • Садашњи или бивши муж односно партнер испитанице био је најчешћи насилник у забележеним случајевима различитих облика насиља у породици.
 • Насиље се често јавља као пратећа појава различитих облика болести зависности насилника (нпр. коцкање, алкохола).
 • Као једна од честих метода за вршење насиља је и манипулација и уцена децом, која понекад сеже и до физичког кажњавања деце.
 • Жене су често и сведоци насиља које се дешава у њиховој непосредној близини.
 • Не постоје значајније разлике у вези са овом појавом између градских и сеоских заједница.

Истраживање о насиљу у породици у Војводини указало је на висок ниво препознавања насиља у породици као вида криминалитета и законској регулативи која се односи на насиље у породици, међутим информисаност о мерама заштите од насиља у породици је још увек на ниском нивоу, што говори у прилог потреби да се даље ради на подизању свети жена, посебно у сеоским срединама где је информисаност жена, како у погледу постојања невладиних организација које се баве подршком у случајевима насиља, тако и у погледу законске регулативе, на знатно нижем нивоу у односу на испитанице из града.