У Влади Војводине одржана је конференција за новинаре, на којој је најављен почетак овогодишње кампање „16 дана активизма против насиља над женама“.

У Влади Војводине одржана је конференција за новинаре, на којој је најављен почетак овогодишње кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Насиље над женама је феномен који захтева системски ангажман целог друштва и зато су важни континуирани заједнички програми, који се баве тим проблемом, као и активности на сузбијању насиља у породици. То су заједнички ставови учесница данашње конференције за новинаре, из покрајинских институција које се, измедју осталог, баве родно заснованим насиљем.

О томе колико је у Војводини урадјено у овој области, као и о наредним корацима, говориле су помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова Анита Беретић, председница Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине Стојанка Лекић, као представница Женске парламентарне мреже у Скупштини Војводине, заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров и директорица Покрајинског завода за равноправност полова Весна Шијачки.

Иначе, “16 дана активизма против насиља над женама” је медјународна кампања која је први пут одржана 1991. године. Почетак кампање је 25. новембар – Медјународни дан борбе против насиља над женама, а за крај кампање одредјен је 10. децембар – Медјународни дан људских права, како би се симболично повезао проблем насиља над женама са људским правима и истакло да је такав вид насиља кршење људских права.

Посебан фокус био је на резултатима спроводјења Стратегије за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2008. до 2012. године. Према речима Аните Беретић, то је био први политички документ који се бавио овом темом. Она је изложила најважнија достигнућа током реализације Стратегије. Најпре је то унапредјена знања професионалки и професионалаца о насиљу у породици и родно заснованог насиља, као и о законском оквиру и пружању специјализованих услуга женама жртвама насиља. У периоду од 2009. до 2012. године, одржано је 226 обука са 2.888 учесника: правника, полицајаца и стручњака из центара за социјални рад и здравства. Едукацију о насиљу у породици прошло је 231 запослено лице у образовним институцијама. Одржано је 45 вршњачких едукација о родној равноправности и насиљу у породици за 986 ученица и ученика средњих школа у АП Војводини. Једно од достигнућа је и отварање једиснтвеног СОС телефона на територији Војводине.

Анита Беретић најавила је и наредне програме. Покрајински секретаријат је током 2013. године уз подршку три агенције Уједињених нација (УНДП, УНИЦЕФ и УН Wомен) и финансијску подршу Фонда Уједнињених нација за борбу против насиља над женама (УНТФ) иницирао спроводјење пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама“ који обухвата, измедју осталог, израду нове Стратегије за превенцију и заштиту од насиља у породици и родно заснованог насиља у Војводини за период од 2014. до 2020. године и, што је посебно важно, израду Програма за економско оснаживање жена које су преживеле насиље.

Женска парламентарна мреже Скупштине Војводине ће 25. новембра организовати регионалну конференцију “Заједно против насиља над женама”, на којој ће бити потенцирана улога иснтитуција и механизама за родну равноправност у спречавању насиља у породици. Сличне трибине биће организоване и у окрузима.

Покрајински омбудсман, као координатор, 12. децембра организује конференцију Мреже “Живот без насиља”, на којој ће учествовати представници центара за социјални рад, судова, , тужилаштава, полиције, здравствених установа и покрајинских институција. Конференција ће бити посвећена улози здравствених радника у примени Посебног протокола Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.

Покрајински Завод за равноправност полова ће, као потписник Меморандума о сарадњи и члан Локалне мреже за борбу против трговине људима, радити на борби против трговине људима, нарочито на превенцији и едукацији.