Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине одржао је седницу на којој се упознао са Информацијом о активностима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у превенцији и заштити од насиља у породици

Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине одржао је седницу на којој се упознао са Информацијом о активностима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у превенцији и заштити од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља. Седници су поред чланица и чланова Одбора присуствовале и Анита Беретић, помоћница покрајинског секретара за равноправност полова у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова, Маја Ђундић Бранковић, самостална стручна сарадница II за израду и реализацију пројеката из области равноправности полова у том секретаријату, као и представнице Женске парламентарне мреже у Скупштини АП Војводине Јелена Балашевић, Светлана Селаковић, др Савка Стратијев, Весна Бјелић Француски и Лаура Рајновић Еветовић.

Анита Беретић и Маја Ђундић Бранковић, представиле су Одбору позитивне ефекте Стратегије за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини, коју је донела Скупштина АПВ 2008. године. У том смислу, ресорни покрајински секретаријат од 2009. године успешно спроводи пројекат „ Ка свеобухватном систему за заштиту од насиља над женама у АП Војводини“, који је подржао и Фонд Уједињених нација за подршку акцијама против насиља над женама и чије се активности заснивају на спроводјењу поменуте Стратегије. У последњих пет година, ова Стратегија се као први стратешки документ који у себи носи и јасну политичку поруку да једно друштво озбиљно жели да се суочи са проблемом породичног насиља, ефикасно спроводи у свих 45 војводјанских општина, и то кроз различите активности, као што су програми едукације за стручњаке који раде на питању насиља у својим инстистуцијама, истраживања о родно заснованом насиљу у Војводини и успостављање редовног евидентирања пријављених и процесуираних случајева насиља. Циљ тих активности које спроводи Влада Војводине, јесте да институционална заштита за жене жртве насиља постане ефикаснија, да се повећа свест јавности о неприхватљивости насиља над женама, као и да се саме жене охрабре да пријаве насиље, казала је Анита Беретић у уводном образложењу.

У конструктивној расправи на седници, указано је на потребу унапредјења сарадње и заједничког рада како самих професионалаца у овој области, тако и институција и организација на свим нивоима, затим на доследну примену препоручене процедуре рада у случајевима насиља у породици, посебно када се доносе судске одлуке које морају бити засноване на објективним околностима и без уплитања личног става по питању насиља у породици од стране доносиоца одлука. Поред тога, указано је и на потребу јачања свести о потреби пријављивања породичног насиља, посебно у руралним срединама, потребу унапредјења водјења евиденције о случајевима насиља у породици, коришћења услуга СОС телефона на територији Војводине и потребу креирања базе података за јединствено водјење евиденције и размену података о случајевима породичног насиља. На седници је речено и да је на основу стања у области превенције и заштите од насиља у породици и партнерских односа након активности у претходном периоду, Покрајински секетаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова приступио ревидирању постојеће и изради нове Стратегије, која ће такодје бити развијена у складу са Конвенцијом Савета Европе и превенцији и заштити од насиља над женама и породичног насиља.

Председница Одбора и координаторка Женске парламентарне мреже у Скупштини АП Војводине Стојанка Лекић, позвала је све присутне да присуствују Трибини која ће у оквиру обележавања „16 дана активизма борбе против насиља над женама и борбе против насиља у породици“, бити одржана у Скупштини АП Војводине 25. новембра ове године и том приликом се ближе упознају са механизмима покрајине, проблемима са којима се суочавају институције и организације и примерима добре праксе у овој области.