Планиране заједничке активности на спровођењу превенције од насиља у партнерским односима у школма

Као део заједничких активности, представници Покрајинског секеретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајинског секретаријата за образовање и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину одржали су састанак са предстваницима Минстарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и UN Women-a поводом спровођења превентивних активности у основним и средњим школама у Војводини када је у питању насиље у партнерским односима.

УНИЦЕФ од 2005/2006. године спроводи програм “Школа без насиља” у сарадњи са Министарством просвете и науке, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.Главни циљ програма „Школа без насиља“ јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је 2009. године у сарадњи са Аутономним женским центром подстакао стварање групе вршњачких едукатора који су развили програм вршњачке едукације “Крени од себе – препознај насиље у партнерским односима”. У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, 986 средњошколаца из 45 општина у Војводини учествовало је вршањчким едукацијама. Циљ ове едукације је био да млади у најранијој доби препознају насилни однос, као и да се код њих развијају способности за неговање толерантног и ненасилног партнерског односа.

У оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији, договорено је да се позитивне праксе УНИЦЕФ-а и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова наставе спроводити и међусобно надопуњавати.