СОС ТЕЛЕФОНИ

СОС телефони су намењени женама (али и другим особама) са искуством насиља и ту су да Вам обезбеде подршку, информације о начинима на које можете заштити себе и начинима на које можете пријавити насиље.

Приликом позива СОС телефона можете, ако желите, остати анонимни и не морате остављати Ваше име и презиме, нити контакт податке.

Позивањем СОС телефона се добија подршка и информације о заштити од насиља у партнерским односима.

Можете позвати било који СОС телефон без обзира на место у ком живите.

Особље које ради на СОС телефону чине обучене волонтерке и стручњакиње из различитих области (психологије, права, медицине и др.) које су ту да Вас саслушају, пруже Вам емотивну подршку и дају Вам информације о могућностима за излазак из насиља. Оне су ту да подрже Ваше одлуке и помогну Вам да ИЗАЂЕТЕ из круга насиља!

Особље СОС телефона је добро упућено у Ваша права када је у питању насиље у партнерском односу, Ваша права која се односе на здравствену, правну и социјалну заштиту и упознато је са процедурама које предузимају институције и организације које се баве превенцијом и зашитом од насиља у породици.

СОС телефони Вам могу обезбедити информације о институцијама у којима се пријављује насиље, где можете пријавити насиље и на које бројеве телефона.

Сигурност

Када тражите помоћ телефонским путем, користите јавни телефон или телефон ван Ваше куће. У ситуацијама тренутног насиља, позовите 92 - полицију. Покушајте да сазнате где се налази најближи телефон како бисте у ситуацији насиља могли што пре да потражите помоћ.

За повећање сигурности када зовете СОС телефоне:

 • Имајте на уму да уколико користите кућни телефон, бројеви телефона које сте позивали могу бити доступни на увид насилнику преко извештаја са месечног телефонског рачуна. Чак и ако сте напустили насилника до времена када месечни извештај стигне, насилник може пратити телефонске бројеве које сте позивали ради помоћи.
 • Покушајте да обезбедите свој мобилни телефон. Размислите о могућности да набавите сопствени пре-паид телефон за који насилник неће знати, а са којег ћете моћи да обављате поверљиве позиве.
 • Избегавајте бежичне телефоне: ако зовете са Вашег кућног телефона, користите фиксни телефон ако га имате, пре него бежични или мобилни телефон. Позиве са фиксног телефона је теже лоцирати и пратити.

 

Сос Женски центар

„Сос Женски центар“ (некада Сос телефон за жене и децу жртве насиља Нови Сад) је невладина непрофитна организација која се бави превенцијом и последицама насиља у друштву, са акцентом на породичном насиљу. Наша организација је настала као пројекат Новосадског Женског Центра 08.03.2002. године, а као самостално удружење грађана постојимо од 27.10.2004. године.

„Сос Женски центар“ броји око 40 активних волонтерки, махом студенткиње и апсолвенткиње психологије, педагогије и права, а од ове године имамо и студенткиње са Медицинког факултета.

Радно време „Сос Женског центра“ је сваког радног дана од 18 до 22х, а наш број телефона је 021/422-740. У том периоду, наше посебно едуковане волонтерке јављају се на телефон и током разговора пружају бесплатну информативну, емоционалну и психосоцијалну подршку позиваркама. Можете нас контактирати и преко мејла sos.telefon@gmail.com, а од ове године имамо и сајт: www.sosns.org.rs, преко којег нам се такође можете обратити. Имамо и активан профил на друштвеној мрежи „Фејсбук“, па је и ово још једна могућност обраћања.

У своје делатности „Сос Женски центар“ убраја и личне сусрете са женама које су у ситуацији насиља. Ове сусрете, који су такође бесплатни, спроводе наше професионално обучене консултанткиње, а заказују се телефонски (преко истог телефона и у исто радно време).

Од пре четитри године практикујемо и вршњачку едукацију са адолесцентима и адолесценткињама у виду интерактивних радионица које се одржавају по основним и средњим школама широм Војводине, а од недавно и Србије. Ове радиноце, које представљају примарну превенцију насиља међу младима и у адолесцентским везама, такође спроводе наше обучене едукаторке.

„Сос Женски центар“ има и свој ПР тим који неколико пута годишње организује промоције у виду уличних акција и појављивања у медијима, а све са циљем подизања свести људи на тему породичног насиља.

Наш телефон бележи на годишњем нивоу 400-600 позива. Примале смо позиве из Новог Сада, Војводине, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Све време службу подржава Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова. Склопљен је протокол о сарадњи са Центром за социјални рад града Новог Сада, те имамо канцеларију у њиховим просторијама.

 

НВО „Женска Алтернатива“ Сомбор

НВО „Женска Алтернатива“ Сомбор покренула је 2001.г. СОС телефон за жене са искуством насиља и других облика дискриминације исте године када је организација основана. НВО“Женска Алтернатива“ Сомбор десет година континуирано пружа бесплатну телефонску помоћ подршку женама са искуством насиља. Преко две хиљаде жена затражило је ову врсту помоћи. Зову жене са подручја општине Сомбор, али и са знатно ширег подручја.

Радно време телефона је сваки радни дан од 16 до 22 часова.

На телефону су ангажоване стручњакиње едуковане чланице НВО „Женска Алтернатива“ Сомбор.

Распоред ангажованих стручњакиња је следећи:

 • Понедељак, четвртак и петак – ПСИХОЛОШКИЊЕ
 • Среда ЛЕКАРКА НЕУРОПСИХИЈАТРИЦА
 • Уторак ПРАВНИЦА

СОС телефонска служба предвиђа као пратећу услугу ИНДИВИДУАЛНО САВЕТОВАЛИШТЕ, где се свим клијенткињама на њихов захтев ради директна индивидуална стручна помоћ од стране психолошкиње правнице или лекарке . Најчешће је потребна размена, сарадња и интердисциплинарни приступ ових стручњакиња, јер је проблематика комплексна и често само условно везана за један домен доминантан помоћи.

У свом раду СОС телефон и пратеће саветовалиште сарађују и по потреби посредују за клијенткиња у кругу других важних институција и служби у окружењу у складу са професионалном етиком.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА РАДА НА СОС ТЕЛЕФОНУ гарантује особама које се обраћају за помоћ анонимност и сачувану тајност података и потпуну дискрецију на њихов захтев , а истовремено стандардизовану стручност, доступност и етику бриге о клијенткињи.

Жене са искуством насиља, жене у разним кризним породичним и других социјалним ситуацијама зову у вези са читавим спектром проблема. Свака од ангажованих стручњакиња у домену психологије, права или медицине охрабрују жене да се не стиде, да не осећају кривицу и слободно говоре о проблемима који имају и са којима живе они или њима блиске особе, подржавају их да не треба да трпе насиље, сексуално злостављање, мобинг и друге облике непоштовања својих основних људских права и да имају права на заштиту и достојанствен живот.

Добијају поруку да их неко разуме, прихвата, цени, жели да им помогне да нађу излаз из невоља и патњи.

Правнице пружају бесплатну правну помоћ онима којима су права угрожена. Помажу да препознају облике дискриминације и угрожености и усмеравају како да врше и остваре своја имовинска, економска, родитељска и друга права…

Психолошкиње их охрабрују да изразе своје потребе,мишљења, осећања , постигну емотивну стабилизацију у кризним ситуацијама, као и да превенирају проблеме, затим и да и доносе одлуке и чине изборе за своју добробит и добробит своје породице .То чине оснаживањем капацитета жена да поново успоставе поверење у себе и свој живот, као и друге људе и да другачије поступају са проблемима. путем консултација, саветовања и психотерапија.

Лекарка неуропсихијатрица у телефонском или индивидуалном саветодавном раду врши тријажу основних здравствених показатеља потребних за заштиту и негу особе која трпи сексуално, психичко, економско или друго насиље, угрожавање или дискриминацију и ради на превентивној медицинској заштити.

Центар за подршку женама, удружење грађанки и грађана, Кикинда, Војводина, Србија

Саветовалиште за правну и психосоцијалну помоћ женама које су претрпеле насиље функционише у склопу Центра за подршку женама, као бесплатна социјална услуга за све жене са територије општине Kикинда.

Телефон Саветовалишта је 0800 10 10 10.

Радно време је од 10 до 16 сати (сваког радног дана).Позив на овај број је бесплатан за позиве из фиксне и мобилне телефоније.
Жена којој је потребна помоћ у Саветовалиште може доћи лично или позвати телефоном. Такође, питање за стручне сараднице у саветовалишту можете поствавити на podrska1@open.telekom.rs.

Саветовалиште пружа следеће услуге:

Правну помоћ:

 • Упознавање са правима и могућностима које даје наш правни систем (Породични закон, Кривични закон, Закон о раду и сл.)
 • Помоћ у прикупљању документације и доказа које олакшавају покретање судског поступка (било кривичног, прекршајног или парничног) као и писање тужбе или поднесака
 • Повезивање кориснице са Службом бесплатне правне помоћи у Општини Кикинда

Социјално саветовање

 • Пружа се потпуна информација о правима жене у домену социјалне заштите и начина на које се та права могу остварити (породично право, право на МОП, на једнократну помоћ и сл…)
 • Пружа се информација и о могућностима за смештај у сигурну кућу/склониште, када је то потребно
 • Помаже у прикупљању документације за остваривање социјалних и других права

Психолошко саветовање
Услуга подразумева индивидуални саветодавни рад и групне искуствене тренинге асертивности. Циљ саветодавног рада је пружање емотивне подршке и охрабривање слободног изражавања мисли и осећања, ради побољшања општег психолошког стања жене.

Асертивни тренинг
Циљ групних тренинга је стицање вештина за одбрану својих права и изражавање мишљења, осећања и уверења на директан, искрен и адекватан начин, без угрожавања права друге особе.