У Зрењанину је одржан консултативни састанак са представницима/ама центра за социјални рад, тужилаштва, суда, образовних и здравствених институција ради израде локалног протокола о поступању установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима.

У складу са одредбама Општег и Посебних протокола о поступању установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, који је усвојила Влада Републике Србије, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова организује консултативне састанке чији је циљ да се да се пружи подршка институцијама за унапредјење и пуну имплементацију законског и стратешког оквира који се односи на насиље у партнерским односима.

Општим протоколом о поступању установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима препоручује се установама и другим организацијама да детаљније разраде сопствено поступање ради боље заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима и подстиче се склапање споразума о сарадњи на локалном нивоу измедју установа и других организација чија је сарадња неопходна за ефикасно остваривање и спровођење заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима.

Зрењанин је један од градова који је у оквиру иницијативе мреже Живот без насиља још 2005. године усвојио протокол о сарадњи институција у случајевима насиља над женама и развио добре праксе када је у питању заштита жртава од насиља у породици. У наредном периоду ревидираће се локални протокол како би био усклађен са Општим протоколом.

Циљ консултативних састанака је да се операционализује сарадња свих служби у заједници, да се пружи подршка за имплементацију Општег и посебних протокола, као и да се у складу са потребама и могућностима заједнице, организација и професионалаца заједнички изналазе и унапређују модели координираних акција за ефикасну превенцију и заштиту од насиља.