Запослени у центрима за социјални рад из Инђије, Сремске Митровице, Руме и Старе Пазове учествовали на семинару Рад са насилницима у центру за социјални рад

Са циљем унапређења свеобухватне заштите жртава насиља у породици са којима ради Центар за социјални рад, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова организовано је 3. и 4. октобта дводневни семинар „Рад са насилницима у центру за социјални рад”.

На семинару су учествовали запослени у центрима за социјални рад из Инђије, Сремске Митровице, Руме и Старе Пазове.

Семинар, који је акредитован код Минстарства рад и социјалне политике и који изводе тренерице Аутономног женског центра, обрађује следеће теме: откривање, идентификовање и утврђивање насиља, социјалне интервенције према насилнику; моћ и контрола насилника у односу на стручног/у радника/цу; индивидуални и групни третман насилника у органу старатељства.