У уторак 15. октобра 2013. годиене одржан је први састанак радне групе за израду Програма за унапређење превенције и заштите жена из маргинализованих група од насиља у партнерским односима.

Програм се реализује у оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље у породици у Србији који спроводе УНДП, УНИЦЕФ и UN Women у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинским секретаријатом за привреду запошљавање и равноправноправност полова. Партнери Секретаријата у спровођењу активности у Војводини су Аутономни женски центар и Екуменска хуманитарна организација.

Током спровођења Стратегије за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у Војводини уочена је потеба за израдом и имплементацијом специфичних обука за професионалце за рад са женама које припадају маргинализованим друштвеним групама, као и увођење специфично усмерених активности са циљем повећања знања и разумевања жена о доступним услугама и њиховим правима.

Са тим циљем, Покрајински секретаријат је предвидео израду Програма за унапређење превенције и заштите жена из маргинализованих група од насиља. Програм би требало да буде саставни део нове покајинске Стратегије за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини и буде израђен кроз радну групу представница организација које заступају интересе жена које су у ситуацији насиља и интересе жена које припадају рањивим друштвеним групама.

Чланице радне групе за израду Програма су Ана Саћиповић (НВО Освит Ниш), Даница Јовановић (Удружење Рома Нови Бечеј), Свјетлана Тимотић (Из круга Војводина), Марија Мараш (Удружење жена Голубинци), Мирјана Максимовић (Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије), Светлана Шарић (СОС Власотинце), Тања Игњатовић (Аутономни женски центар) и Тамара Благојевић (Екуменска хуманитарна организација).