POSETA LEKARU

Ako imate fizičke povrede, modrice, ogrebotine, čvoruge koje su posledica nasilja, ili ako je nasilje izazvalo jako uzbuđenje kod vas i uticalo na vaše psihičko stanje ili je ugrozilo vaše životno spokojstvo, bilo bi dobro da, što pre, a po mogućstvu odmah, odete kod lekara (kod dežurnog lekara, u urgentni centar, bolnicu).

Važno je vaše povrede sanirati. Ali, važno je i dobiti potvrdu o povredama, vašem psihičkom stanju i ugroženom životnom spokojstvu, koja će vam poslužiti kao važan dokaz prilikom zaštite vaših prava pred sudom.

Nužno je da lekaru pokažete sve povrede, ogrebotine, modrice, čvoruge, čak i one najmanje, kažete ko vam je povrede naneo, kada, kako, gde i sa čim vam je naneo. Insistirajte da sve to uvede u potvrdu – uverenje o povredama, kao i da navede psihičko stanje u kom se nalazite. Napomenite lekaru da vam je to potrebno kao dokaz prilikom zaštite vaših prava, kao i da sve povrede evidentira i u vaš zdravstveni karton. Važno je da vam lekar konstatuje povrede, sa naznakom vašeg imena, imena lekara, pečata ustanove, datuma javljanja, datuma povređivanja i sa detaljnim opisom povreda (to ne mora biti na lekarskom uverenju koje se naplaćuje).

Ukoliko ste žrtva silovanja (od strane partnera, supruga ili drugog poznatog ili nepoznatog lica), verovatno je kupanje/pranje prva stvar koju ćete poželeti da uradite. Međutim, bilo bi jako dobro ukoliko biste uspeli da najpre odete do lekara, jer će vam lekarsko uverenje biti važan dokaz u postupcima koje možete pokrenuti radi zaštite svojih prava, a kupanjem/pranjem ćete uništiti dokaze koji su važni u sudskom postupku.

Zapamtite

Lekarsko uverenje vam je važan dokaz o nasilju i o povredama koje ste zadobili.