Povodom desetogodišnjice rada mreže „Život bez nasilja”, Pokrajinski zaštitnik gradjana – ombudsman organizuje konferenciju za novinare u utorak, 25. novembra 2014. godine u Novom Sadu, u sali 2 Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10 časova.

O osnivanju, ciljevima i rezultatima rada Mreže govoriće zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov. Predsednica odbora za ravnopravnost polova u Skupštini AP Vojvodine Stojanka Lekić govoriće o aktivnostima ovog tela tokom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, a poslanica Maja Sedlarević o značaju mreže „Život bez nasilja” iz ugla društvene i individualne bezbednosti, dok će se pomoćnica u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić osvrnuti na Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini.

Mreža „Život bez nasilja” okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2004. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika gradjana – ombudsmana sa namerom da podstiče unapredjivanje rada institucija i opštinskih timova za borbu protiv nasilja putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.

Nakon konferencije za novinare, u Velikoj sali Skupštine APV u 11 časova biće svečano otvorena jubilarna, deseta godišnja konferencija Mreže na kojoj ćese prisutnima obratiti Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka.

Konferencija će se baviti umrežavanjem i saradnjom institucija, ali i ulogom lokalnih samouprava i mehanizama za ravnopravnost polova u zaštiti žrtava nasilja u porodici i sprečavanjem ove pojave. O mogućnostima i načinima unapredjenja sistemskog pristupa rešavanju pitanja nasilja u porodici sa više od 120 učesnica i učesnika iz ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, policije, tužilaštava, sudova i organa za prekršaje u AP Vojvodini razgovaraće predstavnice i predstavnici svih pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost (Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinskog zaštitnika gradjana – ombudsmana).

Molimo medije da izveštavaju.