BIZTONSÁGOS HÁZ

A biztonságos házak a családon belüli testi, szexuális, lelki és gazdasági erőszakot elszenvedett nők és gyermekeik menedéke. A biztonságos házak ideiglenes elhelyezést nyújtnak az erőszak elöl menekülő nőknek és a gyermekeknek védelmet és támogatást nyújtva nekik. A biztonságos házak helye az igénybe vevők teljes biztonsága érdekében titok. Vajdaságban három biztonságos ház működik: Újvidéken, Zomborban és Nagybecskereken. Ezek a biztonságos házak menedéket nyújtanak más környezetekben élő nőknek is. A biztonságos házban tartózkodás ingyenes az igénybe vevők számára, tartózkodási költségeiket pedig a helyi községi közigazgatási hivatal fedezi.

A biztonságos ház rendeltetése szerint megvédi a nőket és kiemeli őket a velük szemben erőszakosan viselkedő környezetből Célja, lehetővé tenni a nők számára, hogy beilleszkedjenek a szokványos közösségi életbe és lehetőséget kapjanak az erőszakmentes élethez. A nőket ily módon arra bátorítják, hogy fokozatosan újból beilleszkedjenek a közösségbe.

Hogyan lehet bejutni a biztonságos házba?

A pillanatnyi erőszak esetében a nőket és a gyermekeket sürgősen elhelyezik. Ilyen helyzetekben nem feltétlenül szükséges a felvétel esetében kötelező dokumentumokat mellékelni. Ha szükség mutatkozik a nőknek és gyermekeknek a biztonságos házba való sürgős felvételéhez, sürgősségi elhelyezésről beszélünk, ilyen esetben nem feltétlenül kell a felvételhez kötelező dokumentumokat mellékelni.

Amikor nem sürgős elhelyezés esetéről van szó, akkor a potenciális igénybe vevőknek a biztonságos házba való befogadása a megállapított eljárás szerint történik. Ez az illető nővel a biztonságos házon kívüli kapcsolatfelvételt jelenti, a szociális központ szakcsapata pedig az illető nővel folytatott beszélgetés alapján megítéli, milyen fajta segítség a legalkalmasabb az erőszakból való kiemelésének támogatására.

A befogadó helyen az igénybe vevők számára rövidtávú befogadást és ellátást biztosítanak a megfelelő védelmi forma megállapításáig, de legfeljebb tíz napra. A biztonságos ház befogadójában a nők és gyermekek számára legfeljebb hat hónapos időtartamban nyílik lehetőség az ott tartózkodásra, ez idő alatt a nők és a gyermekek megismerkednek a ház többi lakójával, az élettérrel és a környezettel. A biztonságos légkörben, amelyben elfogadják és támogatják őket, lehetőségük nyílik, hogy lazítsanak, pihenjenek, felfrissüljenek, figyelemben és a szükséges sürgős segítségben (orvosi, pszichológiai és más fajta) részesüljenek. Ebben a rövid időtartamban a nőknek és gyermekeknek joguk van az ápoláshoz, és ahhoz, hogy ne tegyenek fel számukra kérdéseket bonyolult problémáik önálló megoldásához. Fokozatosan megismerkednek a mindennapi élet megszervezésének szükségleteivel és követelményeivel. Ugyancsak részletes ismereteket szereznek a szaksegítség-nyújtás fajtáiról és módjáról, amelyet a biztonságos ház keretében szerveznek meg és egyéni vagy csoportmunka, különféle kreatív műhelyek vagy képzés keretében hasznosíthatnak a biztonságos ház anyagi és műszaki lehetőségei és személyes hajlamaik függvényében, valamint a problémáik megoldása tekintetében jelentős segítséggel más intézményekkel (bíróság, jogi tanácsadás, szociális központ, egészségügyi intézmény, iskola, rendőrség stb.) való kapcsolatfelvétel segítése. Iskolás gyermekek esetében (anya egyetértésével) az iskola tájékozódik az időszerű családi helyzetről és a biztonságos házban tartózkodás tényéről. Az apa és a gyermekek kapcsolattartását a községi bíróság révén szabályozzák, amely határozatot hoz a láthatás legmegfelelőbb modelljéről. Az igénybe vevő befogadó központi tartózkodása idején időnként elemzik az elért eredményeket és döntenek a tartózkodás szükséges meghosszabbításáról.

Felvételi kritériumok

Alapvető felvételi kritérium a nőknek a biztonságos házban való elhelyezéséhez a nőkkel szembeni testi, szexuális, lelki és gazdasági erőszak megléte. A kritériumokat a nő adott helyzete (erőszaktól való veszélyeztettség és a rendelkezésre álló védelmi erőforrások), valamint pszichofizikai állapota határozza meg.

A befogadó helyre és állomásra nem fogadhatók be súlyosabb pszichiátriai megbetegedésben szenvedő egyének vagy olyanok, akiknek korábban pszichiátriai zavaraik voltak, alkohol-, kábítószer és gyógyszerfüggő, szellemi fejlődésben mérsékelten vagy súlyosabban elmaradott egyének, valamint olyanok, akik viselkedési zavaraik miatt felborítanák a befogadó és a befogadó állomás működését.

A szöveg az újvidéki biztonságos házról szóló információk alapján készült.

http://www.csrns.org.rs/sigurnakuca/sekcije