ERŐSZAK VAJDASÁGBAN

A Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság A nőkkel szembeni erőszak megakadályozására irányuló átfogó rendszer felé Vajdaságban – elnevezésű projektum keretében a Szerbiai Viktimológiai Társasággal együttműködésben kutatást folytatott az erőszaknak a vajdasági családokban való elterjedéséről. Ez a kutatás hozzájárul azon erőfeszítésekhez, hogy mélyebben felmérjük ennek a jelenségnek az arányait és jellegzetességeit, amelyről jelenleg csak kis számú kutatás ad teljesebb képet. A kutatást 516 nő mintáján hajtottuk végre Vajdaság minden körzetében, arányosan vannak képviselve a városi és a falusi nők. Az eredmények rámutatnak arra, hogy az erőszak Vajdaságban igen elterjedt jelenség.

 • A kutatásba bekapcsolódott nők több mint a fele átélte a családon belüli erőszak valamelyik formáját
 • Közel minden második nő átélte a lelkierőszak valamilyen formáját
 • A lelki erőszak leggyakoribb formája a megalázás, illetve a becsmérlés(az esetek 44.4%-a)
 • A nők közel 27%-a fizikai erőszak veszélyének volt kitéve, és közel 34%-uk át is élte azt
 • A fizikai fenyegetés eseteinek 34%-ában gyilkossággal fenyegetnek, a fizikai erőszak leggyakoribb formája pedig a pofozás (az ilyen fajta erőszak 25.5%-os). Az erőszaknak ez a fajtája különösen súlyos, mert gyakran akut következményekkel jár testi sértés formájában, de krónikus pszichoszomatikus zavarok vagy traumatikus tapasztalatok formájában is
 • A kutatásba bekapcsolódott nőknek közel 8%-a átélte a fegyveres támadással való fenyegetést, míg az esetek 6.2%-ában fegyveres támadásra került sor
 • A fegyverrel való fenyegetés közül, leggyakoribb a késsel és tűzi fegyverrel való fenyegetés (az esetek 37.2%-a), de leggyakrabban szilárd házi tárgyakkal történik a támadás (a fegyveres támadás eseteinek 34.4.%-ában)
 • Üldözést a nők 18.6%-a élt át
 • A követés, ellenőrzés, zsarolás, sértegetés és könyörgés céljából történő telefon hívások a leggyakoribb üldözési forma (az esetek 32.3%-a)
 • Nemi erőszakot a családban a nők közel 10%-a élt át
 • Az erőszakos nemi viszony a szexuális erőszak leggyakoribb formája (az esetek 59.6%-a). Aggasztó, hogy a kutatások még egyszer megerősítették a nagyfokú rejtettséget és a készség hiányát, hogy beszéljenek a nemi erőszakról, ezért valószínű, hogy a tényleges százalék felülmúlja a bemutatottat
 • Az intim partneri viszonyokban előforduló erőszak (amelyekben a férfi erőszakos volt a nővel) a leggyakoribb formája a kutatásban felölelt nők más családtagjai iránt elkövetett feljelentett erőszaknak, valamint más családokban elkövetett erőszaknak, amelyeket ezek a nők ismernek
 • A családon belüli erőszak leggyakrabban tíz esetnél is többször ismétlődött
 • A megkérdezettek jelenlegi vagy volt férje, illetve partnere voltak a leggyakoribb erőszak elkövetők a családon belüli erőszak különféle formáinak feljegyzett eseteiben
 • Az erőszak gyakran az erőszak elkövető függőségi betegsége különféle formáinak kísérő jelenségeként ismétlődik (pl. szerencsejáték, alkohol)
 • Az erőszak elkövetésének egyik gyakori módszere a gyerekekkel való manipuláció és zsarolás, amely néha a gyermekek fizikai büntetéséig terjed
 • A nők gyakran a közvetlen környezetükben történő erőszak tanúi
 • Nincs jelentősebb különbség e jelenséggel kapcsolatban a városi és a falusi közösségek tekintetében

A családon belüli erőszakról folytatott kutatások Vajdaságban rámutattak a családon belüli erőszaknak mint bűncselekményi forma felismerésének magas fokára, valamint a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényi szabályozásra, azonban a családon belüli erőszaktól való védelmi intézkedésekről szóló tájékozottság még mindig alacsony szintű, ami annak szükségessége mellett szól, hogy tovább kell dolgozni a nők tudatának növelésén, főként a falusi környezetekben, ahol a nők tájékozottsága, mind az erőszak eseteinek támogatásával foglalkozó nem kormányzati szervezetek létezése, mind pedig a törvényi szabályozás tekintetében, jóval alacsonyabb szinten van a városi megkérdezettekhez viszonyítva.