MIT TEGYEK?

A legfontosabb, hogy elhatározásában biztos legyen és biztonságban legyen. Készüljön fel a lakás elhagyására. Készítsen tervet: hova megy, meddig tartózkodhat ott, hogyan biztosíthat anyagi eszközöket a túléléshez, hol helyezi el a gyerekeit, mely iratokat és dolgokat veszi magához, ki segíthet ebben Önnek, mikor és melyik pillanatban hagyja el a lakást (legajánlatosabb a bántalmazó távollétében).

Ha a gyerekekkel szeretne maradni, a legjobb ha magával viszi őket a lakásból, ha ez lehetséges. Ez fontos, mert a gyermekek szülői elhelyezésének mérlegelése és eldöntése során a Bíróság számára fontos a tényleges állapot is. Ha a lakás elhagyása tekintetében bármilyen veszély áll fenn, hívja a rendőrséget.

Amikor elmegy, NE MONDJA MEG, HOL TARTÓZKODIK, az állami szerveket és intézményeket, amelyekhez fordul pedig kérje meg, új címét ne közöljék a bántalmazóval, vagy kapcsolatként adja meg rokonai vagy barátai címét.

Amikor elhagyja a lakást, de attól tart, hogy a bántalmazó üldözni fogja, értesítse:

 • a lakhelye szerinti községi rendőrséget és közölje aggodalmát
 • a szociális központot a probléma, a kiskorú gyermekek és a helyzet nyilvántartásba vétele céljából
 • az iskolát – pszichológust, az osztályfőnököt vagy a tanítót, és tájékoztassa a bántalmazásról, amelyet gyermekeivel átélt és kérje meg őket, hogy új címüket ne közöljék a bántalmazóval
 • az orvost.

MIT VIGYEK MAGAMMAL?

Ha nincs elég ideje és nem készített listát a hasznos dolgokról:

 • lakás-, autó-, hétvégi ház, széfkulcs
 • személyi dokumentumok és a gyerekek dolgai: személyazonossági igazolvány, betegkönyv, diák értesítőkönyv, anyakönyvi kivonatok stb.
 • vagyoni okiratok, szerződések, betétkönyvek, széfbizonylat, számlák
 • egészségügyi és tisztálkodási szerek (gyógyszerek Ön és gyermekei részére stb.)
 • fontos, szükséges és az Ön számára kedves dolgok
 • a gyermekek számára fontos, szükséges és kedves dolgok (engedje meg, hogy maguk válasszák ki)
 • az Ön és gyermekei számára legszükségesebb ruházat

Ha olyan dolgokat visz magával, amelyeket a házasságba hozott, örökölt, szüleitől vagy rokonaitól kapott, azokat ne adja el vagy ne adja valakinek „megőrzésre”. Ezekről a dolgokról készítsen jegyzéket, írja alá és írassa alá a jelenlevőkkel is és őrizze magánál. Hagyjon üzenetet a lakásban, hogy ezeket a dolgokat magával vitte, de ne árulja el hová.

ELHAGYHATOM-E A LAKÓHELYEM?

Szabadon távozhat lakóhelyéről. Ez a tény nem fogja befolyásolni a házasság felbontásával, a gyermekek elhelyezésével, a szülői jog gyakorlásával, az eltartással és a házasságban szerzett vagyon elosztásával stb. kapcsolatos jogait.

Amikor a bíróság meghozza a döntését a gyermekek elhelyezéséről és a kapcsolattartásról (láthatásról) a másik szülő és gyermekei személyes kapcsolatáról, akkor ezt a határozatot tiszteletben kell tartania. Addig nem minősül „kiskorú gyermek elrablásának”, ha a gyermekkel hagyja el lakóhelyét.

Szem előtt kell azonban tartania, hogy ebben az esetben nem ellenőrizheti a lakáson a zárcserét, a házasság idején szerzett dolgok meglétét, azt, hogy a lakást bérbe adták-e. Abban az esetben, ha a zárat kicserélik, a lakást kiadják, a holmi eltűnik a házból, azonnal eljárást kell indítani a bíróságnál – birtokháborítási kereset, bérleti szerződés megsemmisítése iránti kereset, a házasságban szerzett vagyon megállapítása és elosztása iránti kereset – ily módon védve jogait.

A tény, hogy férjének ezt nem kellett volna megtennie, ha a vagyont a házasságban és közös munkával szerezték, ebből Önnek is jár, de a gyakorlatban történnek ilyen esetek.

NAPLÓ

Hasznos lenne, ha naplót vezetne arról mikor, hol és mi történt Önnel, ki erőszakoskodott Önnel és milyen következményekkel járt, kezdve a bántalmazástól. Írja fel a tanúk nevét és címét, akik megerősíthetik állításait. Készítse el a házasságban szerzett egész vagyon és holmi jegyzékét és leírását.

Mindezekre az adatokra szüksége lesz a jogvédelem során.

Jegyezze meg:

A bírósági határozat meghozataláig a gyermeke feletti szülői jogokat Ön gyakorolja (A Családtörvény 77. szakaszának 2. bekezdése).