A BÍRÓSÁG SZEREPE

A Bíróság állami szerv, amely a jogvitában szereplő legalább két fél között áll, és az adott eljárásban a tényeket, bizonyítékokat stb. mérlegelve hoz határozatot (ítéletet, végzést stb.).

A bírósági eljárásokat a községi és a kerületi bíróságok, valamint Szerbia Legfelsőbb Bírósága, illetve 2010. január 1-jétől az alapfokú, felső és fellebbviteli bíróságok folytatják le.

A családon belüli erőszakkal szembeni védelmi intézkedések elrendelésével, a házasság felbontásával, a gyermekekről való gondoskodással, a házasságban szerzett vagyon megállapításával kapcsolatos polgári eljárásokat az alperes lakhelye szerinti községi/alapfokú bíróságok folytatják le. Házasság felbontása esetén a házastársak utolsó közös lakhelye vagy az alperes lakhelye szerinti bíróság illetékes, az eltartás összegének módosítása iránti eljárást pedig az eltartott személy vagy az alperes lakhelye szerinti helyen folytatják le.

A büntető eljárást a cselekmény elkövetésének helye szerinti községi/alapfokú bíróság folytatja le.

Az eljárást a bűncselekmény elkövetési helye szerint illetékes kerületi/felső bíróságok folytatják le az egyes súlyos bűncselekmények (erőszak, gyilkosság, rablás) esetében, amelyekért tíz éven túl terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Ha nem illetékes bíróságnál magánvádat vagy vádindítványt tesz, az adott bíróság keresetét vagy vádindítványát hivatalból továbbítja az illetékes bírósághoz.

A községi/alapfokú bíróság határozata elleni panaszt a kerületi/felső bíróság dönti el, a kerületi/felső bíróság határozata elleni panaszt pedig Szerbia Legfelsőbb Bírósága/Fellebbviteli Bíróság, amely felülvizsgálat után dönt.