SZABÁLYSÉRTÉSI BÍRÓ = SZABÁLYSÉRTÉSI BÍRÓSÁGOK

Szabálysértés – Ki követ el szabálysértést?

Szabálysértést követ el az, aki olyan jogellenes cselekedetet követ el, amelyet a jogszabályok szabálysértésnek minősítenek.

A szabálysértési cselekmények sokfélék lehetnek és tartalmazhatják őket különféle jogszabályok (törvények, határozatok stb. – például közrend háborítása, a közlekedésbiztonság alapjairól szóló törvény, a fogyasztói jogokat szabályozó törvények, az áru- és szolgáltatásforgalmat szabályozó törvények, az állattartásról szóló határozat… stb.).

Háborítja a közrendet és -biztonságot az, aki:

  • veszekedéssel vagy kiabálással háborítja a közrendet és –biztonságot, vagy magatartásával veszélyezteti a polgárok biztonságát
  • más személye biztonságát veszélyezteti életveszélyes fenyegetésekkel, hogy megtámadja őt vagy számára közeli személyt vagy sérteget és bántalmaz másokat, verekedést vált ki vagy részt vesz a verekedésben, veszélyezteti a polgárok nyugalmát vagy háborgatja a közrendet és –biztonságot.

Ha valaki a felsorolt cselekményekkel háborgatja az Ön békéjét és nyugalmát, az elkövető ellen szabálysértési eljárás iránti kérelmet nyújthat be, vagy értesítheti a rendőrséget és ragaszkodhat hozzá, hogy indítsanak eljárást.

A felsorolt magatartási formákat szabálysértésként jellemeztük, mivel mindenkinek joga van a személyes és vagyoni biztonságához, nyugalmához, magánéletéhez és mozgásszabadságához, a közerkölcsök megőrzéséhez és az emberi méltóságához.