GYÁMHATÓSÁGI SZERV – SZOCIÁLIS KÖZPONT

Szociális központok a községekben működnek

A szociális központ:

  • a bíróság kérelme alapján jár el: segítséget nyújt a szükséges bizonyítékok beszerzésében, véleményt nyilvánít a kért védelmi intézkedés indokoltságáról (A Családtörvény 286. szakasza), a gyermekeknek az egyik szülőnél való elhelyezéséről stb.
  • a házasságfelbontási eljárásban közvetítői szerepet játszhat
  • benyújthat a családon belüli erőszakkal szembeni védelmi keresetet (A Családtörvény 284. szakaszának 2. bekezdése), kiskorú gyermek eltartása iránti kereset (A Családtörvény 278. szakaszának 3. bekezdése), a gyermekek őrzésére és nevelésére vonatkozó határozat módosítása iránti kérelmet
  • dönt a megbomlott családon belüli viszonyok helyreállításában nyújtott segítség iránti kérelemről, ekkor tanácsadó szerepet játszik. Az egyik vagy mindkét házastársnak, akik nem szeretnének elválni, kérelmet kell benyújtaniuk a központhoz a családon belüli megbomlott viszonyok megoldásában való segítségnyújtás iránt
  • nyilvántartást és dokumentációt vezet az erőszak áldozatairól és azokról a bántalmazókról, akikkel szemben védelmi intézkedést foganatosítottak (a bíróság köteles a Központhoz eljuttatni az ítéletet)
  • meghozza a gyermekekre vonatkozóan minden szegmentumban a védelmi tervet
  • a bíróság meghagyása szerint jár el
  • megelőző és korrektív felügyeletet végez a szülői jogok gyakorlása felett (A Családtörvény 79. és 80. szakasza). A korrektív felügyelet során a Központ kiigazítja a szülőket a szülői jog gyakorlásában, családi tanácsadóba vagy mediációs központba utalja őket, és ezzel kapcsolatban határozatot hoz, de indíthat a szülői jog megvonása iránti bírósági eljárásokat is
  • határozatot hoz a gyámság, hivatásos nevelő szülőség, örökbefogadás létrehozására

A Központ elsősorban a gyermekek érdekeiről visel gondot

Ha a családon belül erőszak tapasztalható, a mediáció (közvetítés a jogvitában), valamint a család és a partneri terápia nem megfelelő eljárás.

Nem köteles elfogadni a felajánlott közvetítést.

Amikor a mediációt javasló szervnek nyilatkozik, hangsúlyozza, hogy az erőszak megléte miatt nem fogadja el a javaslatot.

Jegyezze meg:

A bíróság folytatja a gyermekek eltartásával, elhelyezésével és a szülői jog gyakorlásával a gyermek és a szülők személyes kapcsolattartása módjának (láttatás) szabályozásával, a szülői jog megvonásával, a családon belüli erőszakkal szembeni védelmi intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokat és meghozza a vonatkozó határozatokat.

A Szociális Központ szerepe az erőszakkal szembeni védelmi intézkedések meghozatalában

Ha Ön indított eljárást a bíróságnál a családon belüli erőszakkal szembeni védelmi intézkedés foganatosítása iránt, a bíróság a központtól kérni fogja a fennálló erőszakkal kapcsolatos szükséges adatok beszerzését és a kért védelmi intézkedéssel kapcsolatos véleményét (A Családtörvény 286. szakasza). Ezen értendő, hogy a Központ behívja Önt és az erőszakot elkövető személyt, elbeszélget Önökkel, majd elvégzi a szükséges diagnosztizálást, terepi és egyéb cselekményeket. Mondjon el mindent ahogyan történt (válaszoljon a kérdésekre: ki tette, mikor, hol, mivel, kivel, ki látta, sorolja fel a következményeket stb.). Ha korábban is történt erőszak, feltétlenül számoljon be arról is. Ha van az elszenvedett sérülés nyilvántartására vonatkozó bizonylata, adja át a fénymásolatát. Ha a bántalmazó büntetett (bírósági határozattal vagy szabálysértéssel), mindent amit tud, mondjon el erről. Jó lenne, ha a beszélgetést megelőzően tanácsot kérne pszichoterapeutájától vagy más olyan személytől, akiben megbízik.

A Szociális Központ vagy más szerv a bíróság kérelme alapján jár el, és segítséget nyújt a szükséges bizonyítékok beszerzéséhez, tovább véleményt nyilvánít a kért kérdésekben és a kért védelmi intézkedés indokoltságáról.

Ha a Központ számára ismert, hogy sérült valamely gyermekjog, köteles bírósági eljárást indítani a gyermek érdekvédelme tekintetében (pl. eltartás iránti kereset, kiskorú gyermek elhelyezése iránti kereset, szülői jog gyakorlása, a gyermek és szülők személyes kapcsolattartása módjának szabályozása iránti kereset a családon belüli erőszakkal szembeni védelmi intézkedések meghozatalával kapcsolatban, a szülői jog megvonása stb.)