ÜGYÉSZSÉG

Az Ügyészség a társadalmilag veszélyes cselekmény elkövetőjét üldözi. A Büntetőtörvénykönyv megállapítja, melyek a társadalmilag veszélyes cselekmények (pl. családon belüli erőszak, eltartás mellőzése, fiatal korú személy elvétele, erőszak…)

Ha családon belüli erőszak áldozata – bűnügyi feljelentést tesz az elkövetés helye szerinti rendőrségen vagy ügyészségen, melyen belül indítványozza, hogy az ügyész javasolja a bíróságnak:

  • a bántalmazó őrizetbe vételét (a Büntetőtörvénykönyv 141-147. szakasza)
  • a büntetőeljárás tartama idején, amikor a bántalmazó nincs vizsgálati fogságban, de az Ön mint tanú/a büntetőeljárás sértettjével szembeni védelem céljából rendeljen el intézkedést, mellyel a terhelt számára megtiltják egyes helyek látogatását (ahol Ön dolgozik, él stb.), vagy bizonyos személyekkel való találkozást vagy személyek megközelítését (Önt mint sértettet vagy a gyerekeit mint sértetteket vagy tanúkat), mindezt a büntetőeljárás zavartalan lefolytatása céljából (A büntetőeljárásról szóló törvény 133. szakasza és 136. szakaszának 2. és 11. pontja)
  • hozzon a sértett (Ön vagy gyermekei) a Büntetőtörvénykönyv 89a. szakasza szerinti megközelítését vagy kommunikációt tiltó biztonsági intézkedést, ha a bántalmazóval szemben pénzbüntetést szabnak ki, közmunkára ítélik, feltételesen ítélik el vagy bírósági figyelmeztetésben részesül (a Büntetőtörvénykönyv 8. szakaszának 6. bekezdése).

Az ügyész bizonyítja, hogy partnere bűncselekményt követett el, de ő nem képviseli Önt és nem is az Ön felhatalmazottja. Az ügyész az állam érdekeit védi és intézkedéseket tesz a társadalmilag veszélyes cselekmények elkövetésének megakadályozására. Ön mindig az ügyészhez fordul, ha a bűncselekménnyel kapcsolatos ismeretei, új bizonyítékai vannak vagy egyéb részletek érdeklik.

Az Ügyészség iktatójában megtudhatja mely szám alatt vezetik az Ön ügyét és melyik ügyésznél van. Mindaddig, amíg az ügyet nem juttatják el a bíróhoz, Ön a bizonyítékokat továbbítja az ügyészhez.

Ha az ügyész úgy ítéli meg, nincs bizonyíték rá, hogy az elkövető bűncselekményt követett el, vagy az Ön által feljelentett cselekményt nem üldözik hivatalból, ő erről értesíti Önt és határidőt ad, amelyben Ön megindíthatja vagy folytathatja a büntetőeljárást (ha már folyik az eljárás).