• A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06. szám) szavatolja a nők és a férfiak egyenlőségét és fejleszti az egyenlő lehetőségek politikáját (15. szakasz), tiltja a bárminemű alapon történő közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést (21. szakasz 3. bekezdés), szavatolja az egyenlő bírósági védelmet (21. szakasz), a jogsegélyt (67. szakasz), rehabilitációra való jogot és az állami vagy egyéb szervek törvénytelen vagy szabálytalan munkájával előidézett anyagi vagy nem anyagi kár megtérítését (35. szakasz), alapvető emberi jogok védelmét valamennyi polgár számára, hátrányos megkülönböztetés nélkül, ideértve a nemzetközi intézmények megkeresését a szavatolt jogok védelmének érdekében (22. szakasz 2. bekezdés)

  • A büntető törvénykönyv (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005., 88/2005 – javított és 107/2005. szám – javított) a családon belüli erőszakot bűncselekményként határozza meg (194. szakasz), amelynek elkövetéséért pénzbírság vagy egy évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, illetve három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetés a bűncselekmény súlyosabb formáinak esetében; a családon belüli erőszaktól a családi törvényben előírt védelmi intézkedések be nem tartását pénzbírsággal vagy három hónapig terjedő börtönbüntetéssel büntetik; a házasságban elkövetett nemi erőszak is bűncselekményként büntetendő (178. szakasz)

  • A büntetőeljárásról szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 70/2001. és 68/2002. szám, Az SZK Hivatalos Közlönye, 58/2004., 85/2005. és 49/2007. szám), az áldozatok, a károsultak és a tanúk, különösen a kiskorú személyek védelmét szavatolja a büntetőeljárás folyamán (101., 102.., 109. és 292. szakasz)

  • A családtörvény (Az SZK Hivatalos Lapja, 18/2005. szám) a családon belüli erőszakot olyan magatartásként határozza meg, amellyel az egyik családtag a másik családtag testi integritását, szellemi egészségét vagy nyugalmát veszélyezteti” (197. szakasz), olyan védelmi intézkedéseket irányoz elő, amelyek meghozatalára a bíróságnak (198. szakasz), valamint a szakosított bírósági tanácsoknak van meghatalmazásuk külön eljárásban (203. szakasz)

  • A közrendről és biztonságról szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 51/92., 53/93., 67/93., 48/94., 101/05. szám) a szabálysértési eljárásban alkalmazzák a családon belüli erőszak eseteiben (6. szakasz 1., 2. és 3. bekezdés)

  • A bűncselekmények fiatalkorú elkövetőiről és a fiatalkorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005. szám) külön rendelkezéseket foglal magában azon kiskorú személyek védelméről, akik a /büntetőeljárásban kárvallott minősítésben jelenek meg

  • A büntetőeljárásban való résztvevők védelmi programjáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005. szám) előirányozza a büntetőeljárásban részvevő személyek, illetve védett személy életének, egészségének testi épségének, szabadságának és vagyonának védelmére vonatkozó intézkedéseket

  • Törvény a büntető intézkedések végrehajtásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005. szám)

  • A rendőrségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. szám)

  • A fegyverekről és lőszerekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 9/62., 55/93., 67/93., 48/94., 44/98., 39/2003., 101/2005. egyéb törvény és 85/2005. szám – egyéb törvény) megakadályozza az erőszak elkövetéséért és erőszakos magatartásért megbüntetett személyeknek, valamint olyan személyeknek, akik ellen büntető eljárás folyik, tűzfegyver beszerzéséhez szükséges engedély kiadását (8. szakasz).