Projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji, zajednički realizuju agencije Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. U sprovođenje projektnih aktivnosti, pored Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, učestvuju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Ovaj projekat se sprovodi od 2013. godine.

U okviru projekta, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sprovodi aktivnosti koje su usmerene na unapređenje prevencije i zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima žena iz ranjivih grupa, kao što su Romkinje, žene iz seoskih područja i žene sa invaliditetom. Posebne aktivnosti se odnose i na unapređenje znanja policijskih službenika, zaposlenih u centrima za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama o specifičnim oblicima nasilja kao što su seksualno nasilje, uključujući i silovanje, proganjanje i uznemiravanje.

Kao jednu od aktivnosti, Pokrajinski sekretarijat organizuje Programe edukacija za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa i programa edukacija za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja u 10 odabranih opština i gradova.

7. marta 2018. u Novom Sadu, u ŠOSO „Milan Petrović“ održana je prva obuka gde su prisustvovali/e predstavnici/e institucija sa teritorije opštine Beočin. Učesnici/e obuke su u toku obuke razmenjivali iskustva iz prakse i utvrdili značaj multisektorske saradnje kada je problematika nasilja u pitanju.