OBRATI SE ZA POMOĆ

Državni organi i institucije imaju zakonsku obavezu da Vas zaštite od nasilja i pruže Vam neophodnu podršku.

Kao žrtva nasilja vi imate pravo na različite vidove zaštite od strane različitih državnih organa i institucija (policija, tužilaštvo, sud, prekršajni sud, centar za socijalni rad, pravna pomoć u opštini, narodna kancelarija i sl.).

Možete da se obratite:

  • Policiji: pismeno – prijavom ili neposredno (usmeno) davanjem izjave službenom licu
  • Tužilaštvu: pismeno krivičnom prijavom, ili usmeno – na zapisnik
  • Prekršajnom sudu: zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka
  • Sudu: krivičnom prijavom, privatnom tužbom ili tužbom
  • Centru za socijalni rad: lično ili putem telefona

Usmeno se možete obratiti Narodnoj kancelariji i pravnoj pomoći u opštini gde živite

Za psihološku podršku ili pravnu pomoć možete se javiti ženskim organizacijama ili SOS telefonu.