Mreža „Žene protiv nasilja“

Mrežu „Žene protiv nasilja“ čine specijalističke ženske nevladine organizacije koje pružaju individualnu podršku ženama. Mreža je nastala 2005. godine i okuplja ženske organizacije sa teritorije cele Srbije koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje – SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.

U tabeli koja sledi pronaćićete kontakt podatke organizacija u okviru Mreže, kao i informacije o uslugama koje svaka organizacija pruža.

Legenda servisa organizacija:

  1. Psihološka podrška
  2. Pravna podrška
  3. Sklonište
Grad Organizacija Telefon Radno vreme Servisi e-mail / web strana
1 2 3
 1. Bačka Topola Klub žena Hera 024/714-140 radnim danima:
9 – 17h
da ne ne herawomen@gmail.com
 2. Beograd Anti trafficking action ASTRA 011/3347-817 svakog dana:
0 – 24h
da da ne astrasos@sezampro.rs
www.astra.org.rs
 3. Beograd Atina 011/3033-523 radnim danima:
9 – 17h
da da da atinango@eunet.rs
office@atina.org.rs
 4. Beograd Autonomni ženski centar 011/266-2222 radnim danima:
10 – 20h
da da ne tt@azc.org.rs
www.womenngo.org.rs
 5. Beograd Dečiji romski centar 011/2692-936 radnim danima:
10 – 14h
da da ne derocent@eunet.rs
 6. Beograd …Iz kruga- Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom Srbije 011/3448-045
011/3448-044
radnim danima:
10 – 16h
da da ne office@izkruga.org
www.izkruga.org
 7. Beograd Viktimološko društvo Beograd 011/303-4232 radnim danima:
9:30 – 15:30h
da da ne

vds@eunet.rs
www.vds.org.rs

 8. Kikinda Centar za podršku ženama
Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć
0800-10-10-10 radnim danima:
10 – 17h
da da ne

savetovaliste.kikinda@gmail.com
www.podrska.org.rs

 9. Kragujevac Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje Alternativni krug / Savetovalište 034/305-641
063/108-2829
utorkom i četvrtkom:
14 – 17h
da da ne kzc.kg@infosky.net
10. Kragujevac Oaza sigurnosti 034/332-048 radnim danima:
8 – 15h
da da ne oaza2008@ptt.rs
11. Kraljevo Udruženje Fenomena /SOS Kraljevo 036/235-706 ponedeljkom, utorkom i petkom:
12 – 16h
da da ne fenomena06@gmail.com
soskraljevo@gmail.com
12. Kruševac SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja;
Udruženje žena Peščanik
037/440-470 radnim danima:
11 – 14h
i od
17 – 20h
da da ne sandglass@ptt.rs
www.ngo-sandglass.org
13. Leskovac Žene za mir 016/237-300
016/237-301
radnim danima:
14-20h
da da ne zenemir@ptt.rs
14. Novi Pazar Kulturni centar DamaD / SOS telefon 020/332-755 radnim danima:
10 – 16h
da da ne damad@ptt.rs
www.kcdamad.org.rs
15. Novi Sad SOS ženski centar Novi Sad 021/422-740 radnim danima:
18 – 22h
da da ne sos.telefon@gmail.com
www.sosns.org.rs
16. Novi Bečej Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina 023/774-959
023/775-843
radnim danima:
10 – 15h
da da ne danica.jovanovic08@gmail.com
17. Niš SOS telefon za Romkinje Osvit 018/515-318 svakog dana:
9 – 13h i 17 – 20h
da da ne osvitnis@yahoo.com
www.osvit.org
18. Niš Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja pri Domu za decu i omladinu “Duško Radović” 018/214-153

018/215-057

svakog dana:
0 – 24h

8 – 13h

da ne da gigov.zdravka@hotmail.com
19. Niš Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju u saradnji sa Pravnim fakultetom u Nišu 018/500-237 Radnim danima:
11 – 13h
ne da ne klinika@prafak.ni.ac.rs
20. Smederevska Palanka Udruženje žena Femina 026/322-841 ponedeljak i petak:
11 – 13h
utorak – četvrtak: 17 – 19h
Pravne konsultacije: ponedeljak i sreda 17-19h
da da ne femina@verat.net
21. Valjevo HORA – grupa za emancipaciju 014/90-40
014/239-877
radnim danima:
17 – 20h
utorkom i sredom:
11 – 13h
ne da ne ghoravaljevo@hotmail.com
22. Vranje SOS telefon Vranje 017/410-822 radnim danima:
10 – 20h
vikendom:
17 – 20h
da da ne sezam@ptt.rs
23. Vlasotince SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja 016/877-490 radnim danima:
10 – 14h i 18 – 21h
da da da sos.vlas@eunet.rs
sos.vlasotince@gmail.com

Preuzeto sa www.zeneprotivnasilja.net