POZOVITE POLICIJU

Ako ste žrtva nasilja, trebalo bi da odmah pozovete policiju opštine gde živite. Recite im: šta se desilo, koja vam opasnost preti, ime izvršioca, adresu gde se nasilje dešavalo, čime je izvršeno, posledice – ukoliko ih ima. Policija će vam postavljati pitanja, a vi se trudite da precizno, konkretno odgovorite i nemojte ništa prećutati o informacijama o nasilju i nasilniku. Ako policija dođe u stan, pokažite im modrice ukoliko ih imate i insistirajte da to unesu u svoj zapisnik, s obzirom da će zapisnik biti dokaz u sudskom postupku.

Ako vam nije jasno šta vas policajci pitaju ili predlažu, tražite da vam objasne.

Nemojte prihvatiti provokaciju nasilnika, te se nemojte raspravljati i svađati sa njim ili mahinalno, iz straha, potvrđivati sve što on kaže.

Ukoliko se plašite nasilnika ili vam je to sigurnije, tražite da razgovarate sa policajcem nasamo.

Obavezno navedite da li nasilnik ima oružje i da li je ranije osuđivan. Ukoliko ima oružje, zahtevajte od policije da mu se oružje oduzme.

Ako vas je nasilnik izbacio iz stana tražite od policije da omoguće da uđete u stan ili da uzmete svoje lične stvari.

Ukoliko ste povređeni zamolite policajce da vas odvezu u dežurnu zdravstvenu ustanovu gde će vam sanirati povrde. Policiji možete dostaviti lekarsko uverenje o evidentiranim povredama (u fotokopiji) i raspitati se da li su i kada podneli krivičnu prijavu. Ukoliko oni to ne učine, možete i vi podneti krivičnu prijavu.

Policija može privesti i zadržati nasilnika, ali će ga oni ubrzo pustiti, s obzirom da policija nema pravo da određuje pritvor nasilniku. U roku od 48 sati od privođenja policija mora da pusti lice ili da ga sprovede istražnom sudiji. Istražni sudija je taj koji može da odredi pritvor nasilniku u trajanju od mesec dana, na predlog javnog tužioca.

Zapamtite

Lekarsko uverenje – u originalu uvek čuvajte kod sebe, a nadležnim organima predajte fotokopiju.