ULOGA SUDA

Sud je državni organ koji se nalazi između najmanje dve strane u sporu, te u određenom postupku, ocenjujući činjenice, dokaze i sl. donosi odluku (presudu, rešenje i sl. ).

Sudski postupci vode se u opštinskim, okružnim sudovima i u Vrhovnom sudu Srbije, odnosno u osnovnim, višim i apelacionim sudovima počevši od 1.1.2010.g.

Građanski postupci u vezi sa: određivanjem mera zaštite od nasilja u porodici, razvoda braka, poveravanja dece, utvrđivanja bračne tekovine, vode se u opštinskom/osnovnom sudu u mestu gde tuženi ima prebivalište. U slučaju razvoda braka nadležan je sud mesta gde su bračni drugovi imali zadnje zajedničko prebivalište ili gde tuženi ima prebivalište, a u postupku za promenu odluke o visini izdržavanja, u mestu gde izdržavano lice ima prebivalište ili gde tuženi ima prebivalište.

Krivični postupci se vode pred opštinskim/osnovnim sudovima mesta gde je delo izvršeno.

U okružnim/višim sudovima se vode krivični postupci za određena, teška krivična dela (silovanje, ubistvo, razbojništvo) kada je zaprećena kazna zatvora preko 10 god., prema mestu gde je delo izvršeno.

Ukoliko podnesete privatnu tužbu ili optužni predlog sudu koji nije nadležan, taj sud će, po službenoj dužnosti, dostaviti vašu tužbu ili optužni predlog nadležnom sudu.

Žalbu na odluku opštinskog/osnovnog suda rešava okružni/viši sud, a žalbu na odluku okružnog/višeg suda rešava Vrhovni sud Srbije/Apelacioni sud koji rešava i po reviziji.