7. decembra 2017. godine sa početkom u 11 časova, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, održana je konferencija “Predstavljanje Studije o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja“.

Glavni cilj Konferencije je bio predstavljanje utvrđenih stavova, razumevanja i prakse zaposlenih u relevantnim institucijama i organizacijama koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja.

Predstavljene su i aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova kroz komponentu 2.4. projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini“.