NASILJE U VOJVODINI

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini” u saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije sproveo istraživanje o rasprostranjenosti nasilja u porodici u Vojvodini. Ovo istraživanje predstavlja doprinos naporima da se dublje sagledaju razmere i karakteristike ove pojave, o kojoj za sada tek mali broj istraživanja daje potpunije podatke. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 516 žena iz svih okruga Vojvodine, a ravnomerno su zastupljene žene iz gradskih i seoskih sredina. Rezultati ukazuju da je nasilje vrlo raširena pojava u Vojvodini.

 • Više od polovine žena uključenih u istraživanje doživeo je neki oblik nasilja u porodici.
 • Skoro svaka druga žena doživela je neki oblik psihičkog nasilja.
 • Najučestaliji oblik psihičkog nasilja je ponižavanje odnosno omaložavanje (44.4% slučajeva).
 • Oko 27% žena je bilo izloženo pretnjama fizičkim nasiljem, a gotovo 34% njih je i trpelo fizičko nasilje.
 • U 34% slučajeva pretnji fizičkim nasiljem preti se ubistvom, a najčešći oblik fizičkog nasilja je šamaranje (25.5% ove vrste nasilja). Ovaj oblik nasilja je naročito težak jer često izaziva akutne posledice u vidu fizičkih povreda, ali i hronične psihosomatske poremećaja ili traumatična iskustva.
 • Malo preko 8% žena uključenih u istraživanje je doživelo pretnje napadom oružjem, dok je u 6.2% slučajeva došlo do napada oružjem.
 • Od pretnji oružjem, najčešća je pretnja nožem i vatrenim oružjem (u 37.2% slučajeva), a najčešće se napada tvrdim kućnim predmetima (u 34.4.% slučajeva napada oružjem).
 • Proganjanje je doživelo 18.6% žena.
 • Zvanje telefonom radi praćenja, proveravanja, ucenjivanja, vređanja i moljakanja najučestaliji je oblik progranjanja (32.3% slučajeva).
 • Seksualno nasilje u porodici doživelo je skoro 10% žena.
 • Seksualni odnos protiv svoje volje je najfrejkventniji oblik seksualnog nasilja (59.6% slučajeva). Zabrinjavajuće je to što je istraživanje još jednom potvrdilo veliku skrivenost i nespremnost da se govori o seksualnom nasilju, te je izvesno da su stvarni procenti i veći od prikazanih.
 • Nasilje u intimnim partnerskim vezama (u kojima je muškarac bio nasilan prema ženi) najčešći je oblik prijavljenog nasilja nad drugim članovima porodice žena uključenih u istraživanje i u drugim porodicama koje ove žene poznaju.
 • Nasilje u porodici se najčešće ponavljalo i više od deset puta.
 • Sadašnji ili bivši muž odnosno partner ispitanice bio je najčešći nasilnik u zabeleženim slučajevima različitih oblika nasilja u porodici.
 • Nasilje se često javlja kao prateća pojava različitih oblika bolesti zavisnosti nasilnika (npr. kockanje, alkohola).
 • Kao jedna od čestih metoda za vršenje nasilja je i manipulacija i ucena decom, koja ponekad seže i do fizičkog kažnjavanja dece.
 • Žene su često i svedoci nasilja koje se dešava u njihovoj neposrednoj blizini.
 • Ne postoje značajnije razlike u vezi sa ovom pojavom između gradskih i seoskih zajednica.

Istraživanje o nasilju u porodici u Vojvodini ukazalo je na visok nivo prepoznavanja nasilja u porodici kao vida kriminaliteta i zakonskoj regulativi koja se odnosi na nasilje u porodici, međutim informisanost o merama zaštite od nasilja u porodici je još uvek na niskom nivou, što govori u prilog potrebi da se dalje radi na podizanju sveti žena, posebno u seoskim sredinama gde je informisanost žena, kako u pogledu postojanja nevladinih organizacija koje se bave podrškom u slučajevima nasilja, tako i u pogledu zakonske regulative, na znatno nižem nivou u odnosu na ispitanice iz grada.