U prostorijama Nove opštine u Subotici, dana 08.05.2019. godine održana je obuka ”Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja”, koja je deo projekta ”Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II” a koju na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

20190508_111049_opt

Istaknuto je da je uloga medija u tretiranju problema nasilja u društvu veoma važna, i da je odgovornost medija ne samo u blagovremenom informisanju o već izvršenim slučajevima nasilja, već da bi bilo poželjno da predstavnici/ce medija dublje upoznaju problematiku, što bi najviše doprinelo poboljšanju načina izveštavanja o slučajevima nasilja u društvu, sa manje senzacionalizma, a više podsticanja razvijanju svesnosti o zastupljenosti nasilja, odnosno da osim informativne uloge u društvu učestvuju u upoznavanju i edukovanju javnosti u vezi sa problematikom nasilja i diskriminacije. Jedan od načina bi mogao da bude, predloženo je, da se putem medija kontinuirano objavljuju brojevi telefona službi koje su na raspolaganju žrtvama nasilja iz marginalizovanih i ranjivih kategorija.
Jedno od postavljenih pitanja bilo je povezano sa radom Sigurne kuće u Subotici.

20190508_103605_opt

Naglašeno je da se pre svega, mora razmišljati o potrebama korisnica/ka (prilaz Sigurnoj kući, način komunikacije i sprovođenja do Sigurne kuće i sl.). Zaključeno je, od strane prisutnih, kao i od strane trenerica koje su vodile obuku, da je u odnosu na npr. pre petnaest godina situacija sveukupno mnogo bolja i što se tiče neophodnih uslova i što se tiče međusektorske saradnje u vođenju slučajeva, kao i u sveukupnom nivou pružanja usluga od strane institucija. Istaknuto je da je vidljivo poboljšana međusektorska saradnja institucija u rešavanju pojedinačnih slučajeva izvršenog nasilja. Generalno je zaključeno da u svim svojim aktivnostima službe bolje rade i da su rezultati poboljšanja pružanja usluga u preventivi, prekidanju i suzbijanju nasilja prema ženama iz marginalizovanih grupa veoma bolji.