Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sproveo je u Pančevu, dana 21.05.2019 godine, obuku ”Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja” koja se na teritoriji AP Vojvodina sprovodi u okviru projekta ”Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza II”. Programu obuke prisustvovalo je 19 lica iz sektora: Centar za socijalni rad Pančevo, Udruženje građana ”Panonke”, predstavnici/ce Osnovnog suda iz Pančeva, Osnovnog javnog tužilaštva, Hitne pomoći, Crvenog krsta, Udruženja za pomoć MNRO, Udruženja ”Vešte ruke”, MUP-a Pančevo, Policijske uprave Pančevo, Policijske uprave iz Bele Crkve, kao i predstavnici/ce iz sektora školstva i zdravstva. Obuci je prisustvovala i gđa Jelena Milovanović (Tehnical project analyst, UN Women).

Na osnovu statistika o izvršenom nasilju na teritoriji Republike Srbije zaključilo se da je Republika Srbija po statistici visoko u regionu po procentu izvršenog nasilja prema ženama iz marginalizovanih i ranjivih kategorija. Istaknuto je da je primećen porast pozitivnih slučajeva u rešavanju problema nasilja u porodici u partnerskim odnosima u romskoj zajednici na severu Bačke, na teritoriji AP Vojvodina, sa tim da se uzima u obzir mogućnost da i u drugim delovima pokrajine, odnosno republike, postoji porast pozitivnih slučajeva samo da nisu propraćeni i dostupni javnosti i da se o nasilju, uopšte, čak i kad su u pitanju pozitivno rešeni slučajevi, malo govori. Kroz interaktivno izlaganje učesnika/ca o konkretnim slučajevima u sprovođenju zaštite žena i dece iz marginalizovanih grupa, kao i u slučajevima prevencije nasilja, istaklo se da postoji visok stepen međusektorske saradnje na teritoriji opštine Pančevo. Iako u nekim od slučajeva mogu da postoje dodatne poteškoće u međusektorskoj saradnji, istaklo se da je generalno prisutna veoma dobra komunikacija, čak se primećuje da je u poslednjem periodu saradnja među institucijama u rešavanju slučajeva izvršenog nasilja daleko poboljšana.

Sugestije učesnika/ca su išle u pravcu potrebe za poboljšanjem prevencije i edukacije, kao i u pronalaženju još boljeg modela u međusektorskoj saradnji. Jelena Milovanović podelila je deo svog iskustva o međusektorskoj saradnji sa posebnim osvrtom na pojašnjavanje određenih segmenata zakonske regulative, što je učesnicima/cama omogućilo da ubuduće unaprede međusektorsku komunikaciju prilikom sprovođenja zakonske regulative i proceduralnih postupaka. U interaktivnoj diskusiji prisutni/e su imali/e mogućnost da postave pitanja u vezi sa instituncionalnom međusektorskom saradnjom u procesuiranju konkretnih slučajeva.