13. marta 2018. godine u opštini Irig, održana je druga po redu obuka u okviru Programa edukacija za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa i programa edukacija za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Obuci su prisustvovali/e i aktivno učestvovali/e predstavnici/e Centra za socijalni rad Irig, Javnog tužilaštva Ruma, Doma zdravlja, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Iriga i Vrdnika.